Ramboll

Ramboll Finland Oy:

TkT Ruiwei Chen on nimitetty 1.9.2021 alkaen Data Scientistiksi Digital Mobility Lab -yksikköön Espooseen.

MSc Petra Lattunen on nimitetty 1.9.2021 alkaen johtavaksi HSEQ-asiantuntijaksi Ympäristö ja Terveys -toimialalle Tampereelle.

DI Jani Ruohola on nimitetty 13.9.2021 alkaen erityisasiantuntijaksi Ympäristö ja Terveys -toimialalle Lahteen.

Arkkitehti Sasu Alasentie on nimitetty 16.9.2021 alkaen projektipäälliköksi Kestävä kaupunkikehitys -yksikköön Espooseen.

Ins. AMK Roosa Saarela on nimitetty 27.9.2021 alkaen projektipäälliköksi Ympäristö ja Terveys -toimialalle Espooseen.

DI Kaisa Sotka on nimitetty 4.10.2021 alkaen johtavaksi HSEQ-asiantuntijaksi Ympäristö ja Terveys -toimialalle Tampereelle.

Ins. YAMK Johanna Kaarlampi on nimitetty 1.10.2021 alkaen pohjavesiasiantuntijaksi Ympäristö ja Terveys -toimialalle Lahteen.

DI Mikael Leino on nimitetty 1.10.2021 alkaen ryhmäpäälliköksi Ympäristö ja Terveys -toimialalle Tampereelle.

MSc Anu Rinkinen on nimitetty 1.10.2021 alkaen HSEQ-konsultointipalveluiden ryhmäpäälliköksi Digital & Education -yksikköön Ympäristö ja Terveys -toimialalle Espooseen.

Ramboll CM Oy:

Ins. AMK Otto Kaarto on nimitetty 1.10.2021 alkaen yksikön päälliköksi Projektinjohto ja kiinteistökonsultointi -toimialalle Infra PMS Lounainen -yksikköön Turkuun.

Ins. AMK Janne Kainulainen on nimitetty 13.9.2021 alkaen rakennusvalvojaksi Projektinjohto ja kiinteistökonsultointi -toimialalle Joensuuhun.

Lue lisää

Katso kaikki