Rakennustietosäätiö RTS

Tommi Arola siirtyy tutkimusjohtajan tehtävään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista 1.9. alkaen. Hän aloittaa 1.9. myös BuildingSMART Finlandin toiminnanjohtajana.

Rakennustietosäätiöön on päätetty perustaa tutkimusyksikkö, jossa keskitytään ensimmäiseksi rakennetun ympäristön digitalisaatioon. Rakennustietosäätiön uusi tutkimusjohtaja johtaa rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvää TKI-toimintaa sekä edistää rakennetun ympäristön tiedonhallinnan digitalisointia, standardointia ja tiedonvirtausta.

Työssään hän vastaa myös buildingSMART Finlandin toiminnasta. Rakennustietosäätiö RTS sr:n tehtävänä on tukea rakentamisalaa ja luoda edellytyksiä kestävän ja hyvinvointia edistävän rakennetun ympäristön toteutumiselle. Säätiö edistää rakennetun ympäristön digitalisaatiota ja on mukana luomassa sille edellytyksiä.

Tommi Arolalla on vankka kokemus tutkimus-, kokeilu- ja innovaatiotoiminnasta sekä liikennealan tietopääoman kehitystyöstä. Hän on toiminut aktiivisesti useissa liikennealan digitalisaatioon liittyvissä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotehtävissä. Koulutukseltaan Arola on maanmittaustekniikan diplomi-insinööri.

”Rakennetun ympäristön digitalisaatio on huippuinnostava asia, jolla tuetaan hyvää rakentamistapaa, luodaan ratkaisuja ilmastokysymyksille ja rakennetaan kasvua Suomeen. Hän näkee, että rakennusalan vankka tietomallityö ja standardointi ovat erinomainen perusta alalle tehdä asiakaskeskeisiä digipalveluja ja rakentaa uusia yhteistyömuotoja”, Arola toteaa.

Rakennustietosäätiö RTS sr on yleishyödyllinen kiinteistö- ja rakentamisalan tiedon tuottaja, jonka tehtävänä on edistää hyvää sekä kaavoitus- ja rakennustapaa että kiinteistönpitotapaa. RTS:n yhteydessä toimiva buildingSMART Finland on Suomen merkittävin tietomallintamisen yhteistyöfoorumi.

Lue lisää

Katso kaikki