Lämmitysenergia Yhdistys ry ja Suomen Lämmitystieto Oy

Lämmitysenergia Yhdistys ry on nimittänyt medianomi Toni Degerlundin viestintäkoordinaattoriksi. Degerlund on aloittanut tehtävässään elokuun alussa.

Degerlund vastaa yhdistyksen ja sen omistaman Suomen Lämmitystieto Oy:n viestinnästä ja viestinnän kehittämisestä. Hänen keskeisiä tehtäviään ovat digitaalisen sisällöntuotannon sekä sosiaalisen median strategioiden suunnittelu ja toteutus.

Degerlund tulee myös toimimaan Lämmöllä-lehden päätoimittajana. Näkökulmana pientalossa asuvan öljylämmittäjän tarpeet: tietoa, vinkkejä, case-artikkeleita lämmitystekniikasta, laitteiden kunnossapidosta ja saneerauksesta, energiatehokkuuden parantamisesta, uusiutuvan energian hyödyntämisestä öljyn rinnalla sekä pientalon korjauksista ja kunnossapidosta. Lämmöllä ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Degerlund on 50-vuotias ja hänellä on laaja kokemus viestinnästä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli toimittajana sanomalehdessä. Hänellä on erinomainen ymmärrys mediakentästä ja digitaalisen median strategioista, minkä ansiosta hän tuo vahvan panoksensa yhdistyksen viestintätehtäviin.

– Degerlund tuo Lämmitysenergia Yhdistykseen ja Suomen Lämmitystietoon vahvaa digitaalisen viestinnän osaamista, Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula sanoo.

– Jatkossa viestintää tullaan kehittämään enemmän erilaisten podcastien ja videoiden suuntaan sekä hyödyntämään erilaisia sosiaalisenmedian kanavia.

Lue lisää

Katso kaikki