Jarek Kurnitski professoriksi Tallinnaan

Neljä vuotta Sitran Energiaohjelman asiantuntijana toiminut Jarek Kurnitski siirtyy professoriksi Tallinnan teknilliseen yliopistoon. Kurnitskille olisi todennäköisesti löytynyt uusia tehtäviä Sitrassakin, mutta Energiaohjelman päätyttyä hän ei tunne Sitran uusia teemoja omikseen.

– Haluan toimia oman ydinosaamiseni alueella, hän sanoo.

Kurnitski on nimitetty rakennusten energiatekniikan ja sisäilmaston vierailevaksi professoriksi ilman opetusvelvollisuutta.

– Ohjaan opiskelijoita ja vedän nollaenergiarakentamisen tutkimusryhmää, jolla on järjestynyt rahoituskin, hän sanoo tyytyväisenä. Samalla Kurnitski pahoittelee, etteivät ajatukset sisäympäristötekniikan ja nollaenergiarakentamisen professuureista ole edenneet toiminnaksi Aalto-yliopistossa.

– Olen ollut 22 vuotta Suomessa, toinen kotini on täällä. Olen Tallinnan professuurista samalla iloinen ja surullinen. Mutta jokainen tarvitsee uusia haasteita. Ja minulla on edelleen paljon tehtäviä myös Suomessa, en ole sataprosenttisesti Tallinnassa.

Lue lisää

Katso kaikki