Hoas

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Matti Tarhio (51). Hän aloittaa uudessa tehtävässään toukokuussa 2014. Nykyinen toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi jää eläkkeelle huhtikuun lopussa 2014.

Lue lisää

Katso kaikki