Fläkt Woods Oy

KTM Maria Lehtinen on nimitetty henkilöstöpäälliköksi 1.1.2014 alkaen

Ekonomi Pia Lotila on nimitetty henkilöstöassistentiksi 7.1.2014 alkaen.

Pertti Nurmi on nimitetty henkilöstön kehittämispäälliköksi 1.1.2014 alkaen.

Insinööri (AMK) Jan-Peter Wahl on nimitetty tuotantoinsinööriksi Turkuun 5.2.2014 alkaen.

DI Tatu Tanskanen on nimitetty kehitysinsinööriksi Turkuun 22.1.2014 alkaen.

Insinööri Petteri Nyholm on nimitetty tuotekehitysinsinööriksi Turkuun 1.1.2014 alkaen.

Petteri Nyholm
Petteri Nyholm
Tatu Tanskanen
Tatu Tanskanen
Jan-Peter Wahl
Jan-Peter Wahl

 

 

 

 

 

 

Pertti Nurmi
Pertti Nurmi
Pia Lotila
Pia Lotila
Maria Lehtinen
Maria Lehtinen

Lue lisää

Katso kaikki