Empower Oy

Diplomiinsinoori_Markku_HolappaDiplomi-insinööri Markku Holappa on nimitetty Empowerin Sähköverkkodivisioonan Voimajohdot-liiketoiminnan toimialajohtajaksi 18.5.2015 alkaen. Holapan toimipaikkana on Tampere. Markulla on monipuolinen kokemus kansainvälisestä sähkö- ja elektroniikkaliiketoiminnasta. Hän siirtyi Empowerille myyntijohtajan tehtävistä Alstrom Gridistä.

Lue lisää

Katso kaikki