AVAIN Yhtiöt

AVAIN Yhtiöt on nimennyt kiinteistöjohtajan tehtävään 26.10 alkaen DI Jan Bertillsin. Kiinteistöjohtajana Bertills on AVAIN Yhtiöt – konsernin johtoryhmän jäsen ja vastaa kiinteistöjen teknisestä- ja hallinnollisesta kiinteistönjohtamisesta sekä toimii kiinteistöjen ylläpitotiimin esimiehenä. Kiinteistöihin liittyvät palveluhankinnat ja kilpailuttamiset kuuluvat hänen tehtäväalueeseensa kuten myös olla mukana investointien valmisteluissa.

Rakennusinsinööri (AMK) Tommi Peltola aloitti 26.10 AVAIN Rakennuttaja Oy:llä uudistuotannon projektipäällikkönä.

Ari Alahuhta (KLT) aloitti AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä taloushallinnon tiimissä kirjanpitäjänä1.10.2015.

Amy Platt (merkonomi) aloitti 26.10 AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä reskontranhoitajana.

Erja Tuononen (LKV) on aloittanut 12.10.2015 AVAIN Asumisoikeuden myyntineuvottelijana Jyväskylässä.

Jari Parkkinen (LKV) aloittaa 2.11.2015 AVAIN Asumisoikeuden myyntineuvottelijana Helsingissä.

Henri Huhtiainen aloittaa Renevo Oy:ssä työnjohtajana 4.1.2016. Huhtiainen toimii Uudellamaalla vastaten peruskorjausten työnjohdosta.

Jouni Näreaho aloitti aluepäällikkönä Renevo Oy:ssä. Keski-Suomen aluepäällikkönä hän vastaa peruskorjauksista sekä toimii Jyväskylän yksikön esimiehenä.

Lue lisää

Katso kaikki