Aalto-yliopisto

Heidi Salonen on nimitetty Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen johtajaksi ja Jouni Punkki varajohtajaksi

Salonen toimii tällä hetkellä rakennustekniikan laitoksen varajohtajana ja sisäympäristötekniikan professorina. Laitoksen johtajan tehtävässä hän aloittaa 1.1.2024. Laitoksen varajohtajaksi on nimitetty betonitekniikan työelämäprofessori Jouni Punkki kaudelle 1.1.2024–31.7.2026. 

Heidi Salonen väitteli filosofian tohtoriksi Kuopion yliopistossa vuonna 2009. Väitöskirjan aiheena oli Indoor air contaminants in office buildings. Hänellä on myös johtamiseen liittyvä tutkinto. Salosella on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä; hän toimii muun muassa Sisäilmayhdistyksen hallituksessa, useissa tieteellisissä komiteoissa, arvioitsijana alan tieteellisissä lehdissä sekä lehden ”Sustainable Architecture and Civil Engineering (SAGE)”-lehden toimitusneuvostossa. Hänellä on myös Adjunct Associate Professuuri Queenslandin teknillisessä yliopistossa, Australiassa. 

Jouni Punkki on toiminut betonitekniikan työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2016 alkaen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat betonin materiaalitekniikka, betonin säilyvyys sekä rakentamisen ympäristönäkökulmat. Hänen tutkimusryhmässään tutkitaan muun muassa vähähiilistä betonia, betonin säilyvyyttä sekä automaation hyödyntämistä betonin laadunvalvonnassa.
Punkki on valmistunut tohtoriksi sekä Norjan teknillisestä yliopistosta että Teknillisestä korkeakoulusta. Ennen siirtymistään Aalto-yliopistoon hän on toiminut pitkään betoniteollisuudessa.

Lue lisää

Katso kaikki