ETS NORD

Lvi-insinööri Jari Merivirta on nimitetty tekniseen tukeen 25.6.2012 alkaen. Hänellä on pitkä ja vahva kokemus alalta erilaisista tehtävistä.
Jani Niemi on nimitetty iv-myyjäksi Etelä-Suomen alueelle 13.8.2012 alkaen. Hän on aikaisemmin työskennellyt iv-myyjänä LVI-Dahlilla.

 

Lue lisää

Katso kaikki