Varaudu tulevaan tarkistamalla oikea toiminta

Datan hyödyntäminen mahdollistaa kokonaan uusia palvelukonsepteja, joilla järjestelmien optimaalinen ohjaus on mahdollista.

Kuva: Mikko Raskinen

Kylmän talven vaikutus energian riittävyyteen ja hintaan mietityttää. Julkiset tahot ovat tähän varautuneet energiansäästökampanjoilla. Lisäksi useat kiinteistön omistajat ovat laatineet ohjeita siitä, kuinka energiankäyttöä voidaan pienentää. Sen verran aikaisemmista energiakriiseistä on opittu, että sisäilmaston merkitystä korostetaan useissa ohjeissa. Ammattipiireissä sisäilmaston merkitys ymmärretään niin ihmisen terveyden ja rakenteiden pitkäaikaistoimivuuden kannalta, mutta sitten nähtäväksi jää, kuinka tavallinen asukas sitten toimii.  

Takaisin ei ole paluuta, ja hyvin todennäköisesti energianhinta jää pysyvästi selvästi aikaisempaa korkeammalle tasolle, koska ilmaston lämpenemisen hillintä vaatii kalliita investointeja. Fossiilisesta poltosta tulee päästä nopeasti eroon. Energiantuotannon tulee perustua jatkossa pääosin uusiutuvan energian käyttöön, jonka tehon tuotto vaihtelee vuorokausitasolla merkittävästi. Vaihtelevan tuotannon takia rakennusten huipputehoa joudutaan hallitsemaan nykyistä paremmin. Ollaan menossa energiankäytön optimoinnista kohti tehon hallintaa. Tässä energiatuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa rakennuksilla on merkittävä rooli, joka edellyttää kuitenkin rakennuksien älyvalmiuden parantamista ja myös energianvarastointia.

Koronan aikana opittiin tekemään etätyötä, ja nyt on alettu palamaan työpaikoille. Sen verran hyvin on opittu etätyöhön, että monissa työpaikoissa joudutaan työntekijöitä houkuttelemaan toimistolle. Selvää on, että työntekemisen tavat on muuttumassa ja etätyön osuus on myös jatkossa merkittävä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Jatkossa toimistorakennukset toimivat yhä kasvavassa määrin enemmän kohtaamispaikkoina kuin työtekemiseen tarkoitettuina tiloina. Tämä merkitsee sitä, että henkilömäärät toimistoissa ja niiden eri tiloissa vaihtelevat merkittävästi.

Energiankäytön kannalta tarpeenmukainen ilmanvaihto on tehokas keino hallita vaihtelevia henkilömääriä siten, että ilman laatu säilyy hyvänä ja energiaa ei haaskata. Ilmanvaihtoa käytetään siellä missä ja silloin kun työtekijät ovat paikalla.  Erilaiset sensorit ohjaavat ilmanvaihdon toimintaa.

Muutaman vuoden aikana on opittu, että rakennusten ilmanvaihdolla on suuri merkitys aerosolilevitteisten hengitystieinfektioiden hallinnassa. Infektioriskin kannalta riittävä ilmanvaihto suhteessa paikalla oleviin henkilöihin tulee aina varmistaa pandemiatilanteissa. Nyt talvea kohti mentäessä pandemiatapauksen yleistyvät. Ilmanvaihdon ohjauksessa tämä on hyvä pitää mielessä.

Olosuhteiden ja energiankäytön hallinta edellyttää suunnitelman mukaisesti toimivia järjestelmiä. Tehdyissä tutkimuksessa on todettu, että järjestelmien vastaanotossa ja käytön aikaisessa toiminnan seurannassa on puutteita. Useat teknisesti monimutkaiset tarpeenmukaiset ilmanvaihtojärjestelmät eivät toimi kuten niiden pitäisi. Useat näistä puutteista olisi helposti korjattavissa, jos järjestelmien toimintaa seurattaisiin paremmin.

On sanottu, että data on uusi öljy. Data hyödyntäminen mahdollistaa kokonaan uusia palvelukonsepteja, joilla järjestelmien optimaalinen ohjaus on mahdollista. Datan tehokkaassa hyödyntämisessä on tärkeää, että teknisten järjestelmien toiminta ja mittausten oikeellisuus on varmistettu. Nyt energiankriisin aikana ja infektiotapausten yleistyessä toiminnan varmistaminen ja asetusarvojen oikeellisuus on ensisijainen toimenpide, joka kiinteistöissä tulisi tehdä.

Risto Kosonen
Professori, LVI-tekniikka
Aalto-yliopisto

Lue lisää

Katso kaikki