Vapaaehtoisesti entistä tehokkaammin

Vapaaehtoiset sopimukset vähentävät sääntelyn tarvetta ja jättävät käyttäjille mahdollisuuden innovoida uusia ratkaisuja.

Lokakuun 14. päivä allekirjoitettiin Säätytalossa energiatehokkuussopimuksia, joihin liittyy valtaosa Suomen energiankäytöstä. Sopimukset kattavat elinkeinoelämän, kiinteistö- ja kunta-alan sekä öljyalan. Energiatehokkuussopimusten myötä energiankäyttöä tehostetaan näillä aloilla vapaaehtoisin keinoin.

Sopimukset vähentävät sääntelyn tarvetta ja jättävät käyttäjille mahdollisuuden etsiä omin innovatiivisin toimin ratkaisuja, kuinka säästää energiaa ja vähentää polttoaineiden käyttöä. Sopimusten avulla on tarkoitus kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästövelvoitteesta vuosille 2014 – 2020.

 

Pakon edessä haetut ratkaisut saattaisivat johtaa ei-toivottuihin tuloksiin ja kustannustaakan kohtuuttomaan paisumiseen. Suomi onkin yksi harvoista EU-maista, jossa vapaaehtoisella sopimustoiminnalla on saatu erittäin hyviä tuloksia.

Rakentamisessa on totuttu siihen, että muutokset parempaan – tai ainakin energiatehokkaampaan suuntaan – tapahtuvat pääasiassa pakon kautta, rakentamis- ja energiamääräysten asettamia vaatimuksia kiristämällä. Energiatehokkuussopimukset osoittavat, että myös muita keinoja on käyttövalikoimassa, ja niistä on saatavissa erinomaisia tuloksia.

 

Rakennusten energiaseminaarissa esitettiin monesta näkökulmasta, miten energiamääräysten kiristäminen vaikuttaa arkeen, asumiseen ja rakentamiseen. Käyttäjänäkökulmasta kuulsi huoli, onko paukut laitettu oikeaan paikkaan, kun painopisteessä on uudisrakentaminen.

Tähän saumaan sopiikin onnitella Lämmitysenergia Yhdistystä, jonka jäsenistö on jo kuuden vuosikymmenen ajan pitänyt huolta suomalaisten lämmityskattiloista ja taannut niiden energiatehokkaan toiminnan. Yhdistys kouluttaa koko ajan uusia osaajia yhä monimutkaistuvien lämmitysratkaisujen taitajiksi sekä ylläpitää vanhempienkin urakoitsijoiden ammattitaitoa alati muuttuvassa maailmassa.

Talven tullen on mukavaa, kun voi kotonaan rentoutua luottaen ammattitaidolla asennetun ja säännöllisesti huolletun lämmityslaitteen toimintaan. Tämä jos mikä on energiatehokasta, ja toimiva lämmitysjärjestelmä vähentää tutkitusti myös hellasärön syntyä.

 

Lue lisää

Katso kaikki