Vahvempi asema talotekniikalle

Eri valmistajien, suunnittelijoiden ja ”aselajiurakoitsijoiden” erillisratkaisuista ollaan siirtymässä asiakkaiden ja käyttäjien tahtoon ja tarpeisiin räätälöityihin järjestelmiin.

Talotekniikka on teknisesti yhdentymässä nopeasti. Eri valmistajien, suunnittelijoiden ja ”aselajiurakoitsijoiden” erillisratkaisuista ollaan siirtymässä asiakkaiden ja käyttäjien tahtoon ja tarpeisiin räätälöityihin järjestelmiin.

Talotekniikalla on eväät nousta rakentamisen ja kiinteistönpidon kärjeksi. Hajanaisena tekninen urakointi ei kuitenkaan saa sille rakentamisen kentässä volyymillisesti ja lopputuloksen kannalta kuuluvaa painoarvoa. Usean toimijan ja edunvalvojan toimialalla ei ole yhtenäistä näkemystä eikä sanomaa.

Talotekniikkaliitto perustettiin aikanaan yhdistämään toimialan työmarkkina- ja elinkeinoedunvalvonta. Yhteiselo kuitenkin päättyi 2002, jolloin yhteinen asentajien työehtosopimus revittiin valtakunnansovittelijan toimistossa jälleen erillisiksi LVI- ja sähköasennusalojen sopimuksiksi. Talotekniikkaliiton perustamisesta ja tessin hajottamisesta syntyneet arvet eivät ole vielä umpeutuneet.

Yhteisen tahtotilan muodostamista vaikeuttaa, että alalla on neljä edunvalvojaa: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Edellä mainittua joukkoa täydentää vielä muutama omalle sektorille keskittynyt yhdistys.

Yhä useampi yritys tekee LVISAK-töitä, ja tämän johdosta ne kuuluvat useampaan toimiala- ja työnantajaliittoon.

Järjestöistä LVI-TU ja STUL ovat muutaman vuoden ajan tiivistäneet yhteistyötä sekä liittojen yhteistyöelimen Teknisten Urakoitsijoiden Neuvottelukunnan (TUN) toiminta-aktiviteettia nostamalla että hankekohtaisesti. Viime vuonna STTA liittyi Neuvottelukuntaan. Kehitysvaihtoehtoja on kahdessa järjestöjen hallitusten hyväksymässä raportissa hahmoteltu nykytilanteen pysyttämisestä aina liittojen vaiheittaiseen fuusioon.

Vaikka talotekniikan merkitys rakennuksissa on kasvanut merkittävästi ja kasvaa jatkossa vielä voimakkaammin, kehitys ei kuitenkaan näy rakennuttamisessa ja rakennustyömailla. Rakennuttajat ja pääurakoitsijat toimivat perinteisillä tilaaja-urakoitsija-aliurakoitsijamalleilla. Taantuman aikana tekniset urakoitsijat pudotettiin aliurakoitsijaksi. Samalla erikoisurakoitsijoille sälytetään jatkuvasti uusia vaatimuksia ja näin esimerkiksi YSE-ehtojen merkitys vähenee koko ajan. Mustahumoristisesti voisi todeta, että pääsisipä LVI- tai sähköurakoitsija edes takaisin alistetun sivu-urakoitsijan asemaan.

Toteutusmuodot, joissa tavoitellaan palkitsemisen kautta hyvää valmista lopputulosta riitelyn ja rankaisemisen sijasta, ovat erinomainen lähtökohta. Valitettavissa näissä uusissa malleissa tate-urakoitsija on työnnetty sivuraiteelle, ja pääurakoitsija huudattaa talotekniikan halvimman hinnan ratkaisuna.

Järjestöjen edunvalvontayhteistyön yhdistävä tavoite on talotekniikan nykyistä vahvempi ja itsenäisempi asema. Isoissa ja vaativissa kohteissa tämä tarkoittaa erillisten päätoteuttajien valintaa sekä rakentamiselle että talotekniikalle.

Toimialan yhteinen iso haaste on auttaa asiakas ymmärtämään talotekniikan merkitys ja arvo. Se edellyttää yhteisen näkemyksen, vision ja sanoman muodostamista ja konkreettista edunvalvonnan tiivistämistä ja vahventamista.

 

Jari Syrjälä

Toimitusjohtaja

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Lue lisää

Katso kaikki