Tuottoprosentti rakennetun ympäristön tieto-omaisuudelle

Paljonko on rakennetun ympäristön tieto-omaisuuden arvo?

Kevätkausi on perinteisesti yritysten yhtiökokousten ja tulosjulkistusten aikaa. Rakentamisen vilkastuessa olemme nähneet hyviä taloudellisia tuloksia ja sen myötä yhtiökokoukset ovat päättäneet osinkojen jakamisesta. Sijoitukset ovat tuottaneet.

Kansallisvarallisuudestamme 515 miljardia euroa on kiinni rakennuksissa ja infrarakenteissa. On selvää, että haluamme turvata omaisuuden arvon säilymisen ja pyrimme siihen, että omaisuus myös tuottaa.

Rakennetusta ympäristöstä on saatavilla tietoa enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja määrä kasvaa kiihtyvällä nopeudella. Mutta paljonko on rakennetun ympäristön tieto-omaisuuden arvo? Tällä hetkellä tieto-omaisuuden määrästä, laadusta tai arvosta ei ole kokonaisarvioita.

Suurin osa rakennushankkeiden suunnittelu- ja konsultointityöstä tuottaa tietoa, joka päätyy eri prosesseihin. Oletetaan, että suunnittelutyöpanos tuottaa laskutusta vastaavalla arvolla tieto-omaisuutta. Suunnittelun ja konsultoinnin laskutus oli SKOLin tilastojen mukaan noin 1,7 miljardia euroa.

Tietoa syntyy runsaasti myös rakentamisesta, hoidosta, huollosta ja ylläpidosta. Rakennustuotannon kokonaisarvo oli Foreconin mukaan yhteensä 31,8 miljardia euroa. Jos rakennustuotannon arvosta noin kymmenen prosenttia tuottaisi tieto-omaisuutta, olisimme noin 3,2 miljardissa euron arvossa.

Vuoden 2016 aikana kertynyt tieto-omaisuus olisi tässä reilusti yksinkertaistetussa ajatuksessa yhteensä noin 4,9 miljardia euroa. Luvussa on huomioitu suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. Tällä laskentatavalla tieto-omaisuutta olisi kertynyt viimeiseltä viideltä vuodelta suuruusluokkana 22 miljardia euroa, pois lukien käytön osuus. Kansallisvarallisuuteen verrattuna olemme tämän omaisuuserän arvon säilymisen ja tuoton edistämisessä vasta alkutaipaleella.

Uudet digitaaliset ratkaisut ja palvelut perustuvat yhä useammin laajojen tietomassojen käsittelyyn tai useiden tietolähteiden yhdistämiseen. Tämän johdosta käytettävissä olevan tiedon luotettavuus, laatu, tietolähteiden saatavuus ja rajapintojen merkitys korostuvat entisestään. Perustamme palvelut ja päätöksemme käytettävissä olevan tiedon varaan. Mikä on tieto-omaisuuden arvo, jos teemme päätöksiä virheellisten tai vanhentuneiden tietojen perusteella?

Kuinka hyvin sinä tunnet oman organisaatiosi tuottaman ja käyttämän tieto-omaisuuden? Entä mikä on sen arvo ja tuottoprosentti?

Kirjoittaja Mikko Hyytinen on ROTI 2017-hankkeen Digitaaliset ratkaisut -paneelin puheenjohtaja sekä Pöyry Finland Oy:n Pohjois-Euroopan liiketoiminnan kehitysjohtaja.

 

Lue lisää

Katso kaikki