Toimiiko ilmanvaihto?

Olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että toimiva ilmanvaihto on edellytys sille, että rakennukset ja niissä asuvat ja työskentelevät ihmiset voivat hyvin. Jotta ilmanvaihto toimii, tulee se suunnitella, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää oikein. Jos joku osa-alueista pettää, ei ilmanvaihto enää toimikaan niin kuin pitäisi.

Toimivassa järjestelmässä ilmavirtojen tulee olla oikein mitoitettuja ja tuloilman puhdasta ja oikeanlämpöistä. Ilma tulee jakaa vedottomasti, mutta siten, että se vaihtuu tehokkaasti koko oleskeluvyöhykkeellä. Ilmanvaihdon käyttöaikojen tulee vastata todellista käyttöä, ja ilman tulee liikkua oikein rakennuksessa. Jokseenkin itsestään selviä asioita. Kuitenkaan monessa kohteessa, myöskään täällä Suomessa, näin ei ole.

Ruotsissa julkaistiin tammikuussa päivitetty yhteenveto ilmanvaihdon tilasta. Sen oli tilannut paikallinen viranomainen Boverket. Yhteenvedon yhteydessä toteutettiin myös kyselytutkimus, johon osallistui ilmanvaihdontarkastajia (Ruotsissa ilmanvaihdon määräaikaistarkastukset ovat pakollisia), viranomaisia, kiinteistönomistajia, urakoitsijoita, laiteteollisuuden edustajia ja tutkijoita. Useampi vastaaja koki, että ilmanvaihtoalalla ilmenee usein puutteita osaamisessa ja kokonaisuuden ymmärtämisessä – ja myös käytännön kokemusta puuttuu.

Vastaajien mukaan ilmanvaihtoon liittyvät valitukset koskevat useimmiten vetoa, ruoankäryä ja ”tunkkaista ilmaa”. Toimitilarakennusten ilmanlaatuongelmien katsottiin johtuvan usein siitä, että rakennusten käyttö, ja sen myötä myös ilmanvaihdon kuormitus, oli muuttunut. Ongelmana pidettiin myös alimitoitettuja ilmanvaihtojärjestelmiä. Useita muitakin haasteita nostettiin esiin. Luultavasti saisimme samantapaisia vastauksia vastaavanlaisessa kyselytutkimuksessa täällä Suomessa.

Ruotsissa huolto ja määräajoin tehtävät tarkastukset nähtiin tärkeimmiksi parannuskeinoiksi ongelmiin. Usein jo aistinvaraisella tarkastuksella olisi mahdollista puuttua sisäilman epäkohtiin. Näin uskotaan myös ympäristöministeriössä, joka on tilannut ilmanvaihdon katsastusoppaan FINVACilta.

Ilmanvaihdon katsastusopas on ensisijaisesti tarkoitettu kuntien rakennuksille, kuten kouluille ja päiväkodeille. Opas on osa Terveet Tilat -ohjelmaa, ja se tullaan julkaisemaan ohjelman nettisivuilla. Katsastuksesta ei ole tulossa pakollista, vaan tarkoitus on kannustaa kuntia matalalla kynnyksellä puuttumaan ilmanvaihdon ja sisäilman epäkohtiin. Ilmanvaihdon katsastusoppaan pilotointi on juuri aloitettu, ja pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta sitä on vielä tarkoitus parantaa. Mikään ei estä oppaan käyttämistä myös muissa rakennuksissa.

Uskon, että olisi hyödyllistä, että kaikissa rakennuksissa suoritettaisiin määräajoin tarkistuksia/katsastuksia. Joskus on niin, että tulemme sokeiksi epäkohdille omassa kiinteistössämme. Uusi silmäpari huomaa ehkä asiat paremmin.

Vuosien varrella olen kuullut niin uskomattomia asioita, ettei niitä tahdo uskoa todeksi. Voivatko asiat todella olla niin täällä Suomessa? Valvomossa on kymmenittäin hälytyksiä, joihin ei reagoida; on puhaltimia, jotka pyörivät väärinpäin; ilmanvaihtokonehuoneen lattialla on isoja lätäköitä; on huippuimureita täynnä linnunpesiä ja suodattimia, joita ei ole vaihdettu, koska niitä ei pääse vaihtamaan jonkun esteen takia ja niin edespäin. Onneksi on myös paljon kohteita, joissa kaikki on hyvin. Toivotaan, että ilmanvaihdon katsastusten hyödyt nähdään ja niistä tulee luonnollinen osa hyvää kiinteistönpitoa.

Siru Lönnqvist
VVS Föreningen i Finland rf:n ja FINVACin toiminnanjohtaja

Lue lisää

Katso kaikki