Teknisen tuotetiedon joustava vertailu on pian mahdollista

Jos poikkeama tehdään teknisiltä ominaisuuksiltaan heikomman mutta halvemman tuotteen hyväksi, saa asiakas kokonaisuuden, joka ei välttämättä vastaa laadultaan sovittua.

Talotekniikka-lehti käsitteli jutussaan (6.10.2016) ”Vastaavaa talotekniikkatuotetta hakemassa” rakennussuunnitelmissa esiintyvien ”tai vastaavaa” -tuotteiden problematiikkaa. Kirjoitus kuvasi hyvin sitä, miten alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeaminen voi vaikuttaa pitkälle alihankkijoiden asennusketjussa, aiheuttaen lisätyötä, jolle ei löydy maksajaa.

Jos poikkeama tehdään teknisiltä ominaisuuksiltaan heikomman mutta halvemman tuotteen hyväksi, saa asiakas kokonaisuuden, joka ei välttämättä vastaa laadultaan sovittua.

Jutussa esitettiin ratkaisuksi tuotteiden teknisten ominaisuuksien vertailua hinnan sijaan. Tuotteiden tekninen vertailu on kuitenkin hyvin hankalaa ja aikaa vievää, koska taloteknisten tuotteiden teknisille tiedoille ei ole määritelty standardoitua esitystapaa. Tämä tarkoittaa kärjistetysti sitä, että esimerkiksi tuotteen pakkasenkestävyyden voisi tänä päivänä ilmaista yhtä hyvin Celsius- kuin Fahrenheit -asteina.

Standardista ratkaisu pulmaan

Muutos tähän on tulossa. Suomessa sekä sähkö- että LVI-tekniset tuotteet voidaan jatkossa esittää kansainvälisen ETIM-standardin (European Technical Information Model) mukaisella tavalla. ETIM-standardia implementoidaan parhaillaan LVI-teknisiin tuotteisiin, yhtä aikaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Sähköteknisissä tuotteissa, joiden luokitteluun standardi on alun perinkin luotu, se on Pohjoismaissa jo käytössä. Kieliriippumaton, standardoitu teknisen tiedon esittämisen tapa tarkoittaa myös sitä, että tekninen data voidaan siirtää jatkossa joustavasti tietokanta-ajoina myös maan rajojen ulkopuolelle. Tiedon esitystavan yhdenmukaistaminen pienentää tuotehallintaan sidottuja kiinteitä kustannuksia merkittävästi – valmistajalle voikin jäädä jatkossa selvästi enemmän viivan alle.

ETIM-standardin käyttöön ottaminen on alalle iso ponnistus. LVI-tuotteillekin on olemassa jo keskieurooppalainen malli standardista, mutta se täytyy peilata pohjoismaisia tuotteita ja niille asetettuja vaatimuksia vasten, ja varmistaa, että kaikki pohjoisille olosuhteille oleelliset tekniset tuoteominaisuudet – esimerkiksi juuri pakkasenkestävyys – on standardin luokittelumallissa mukana.

Lisäksi nämä ominaisuudet täytyy nimetä oikein ja sopia niiden käännöksistä suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi. Työ vaatii syvällistä teknistä tuotetietoutta ja asiantuntemista, ja siksi on välttämätöntä, että alan keskeisimmät tuotevalmistajat ovat siinä mukana. Oma arvioni on, että LVI-teknisten tuotteiden tuotetieto on meilläkin ETIM-standardoitu 2–3 vuoden kuluessa. Työn eteneminen Suomessa riippuu viime kädessä tuotteiden valmistajista: kuinka nopeasti he saavat tuotetietonsa ETIM-standardoituun muotoon.

LVI-INFO.fi on LVI-alan tuotteiden tuotetietorekisteri, josta löytyy noin 140 000 tuotteen tiedot. Vastaava sähköalan tuotetieto löytyy Sähkönumerot.fi –palvelusta. Ne tulevat jatkossa toimimaan ETIM-standardin mukaisen teknisen tiedon master-tietokantoina. LVI-INFO ja sen taustalla oleva yritys LVI-Numero oy, järjestävät ETIM-standardiin liittyvää koulutusta syksystä alkaen. Alan toimijat ja valmistajat ovat lämpimästi tervetulleita koulutuksiimme ja saavat meiltä tarvittaessa apua ETIM-standardin käyttöönottoon.

Magnus Sirén
Toimitusjohtaja
LVI-Numero oy

Lue alkuperäinen artikkeli (Vastaavaa talotekniikkatuotetta hakemassa)

 

Lue lisää

Katso kaikki