Talotekniikka energiakriisin ytimessä

Voimmeko meneillään olevan energiakriisin keskellä tuudittautua siihen, ettei energiaköyhyys koske suomalaisia?

Kuva: Juha Törmälä

Haastattelin lokakuun Talotekniikka-lehteen Antti Pohjalaa lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutuspaikkakohtaisesta mittaamisesta. Hän teki aiheesta opinnäytetyönsä ja käsittelee osana työtään myös energiaköyhyyttä. Pohjalan työ julkaistiin tänä vuonna, ja sen kirjoittamishetkellä asiat olivat hänen mielestään energiaköyhyyden suhteen Suomessa vielä hyvin. ”Mutta nykyään ihmisillä on vaikeuksia sähkölaskujensa kanssa, mikä mielestäni täyttää energiaköyhyyden määritelmän”, Pohjala pohti haastattelussa.

Suomalaisia moni asia suojaa energiaköyhyydeltä. Rakennukset ovat moneen muuhun maahan verrattuna energiatehokkaampia, sosiaaliturvajärjestelmämme auttaa sähkö- ja energialaskuissa, lainsäädäntömme suojaa ihmisiä energiayhtiöiden toiminnalta ja asunto-osakeyhtiöissä energialasku maksetaan yhteisistä vastikkeista (Yle 2021). Ympäristöministeriön raportissa arvioitiin kuitenkin jo vuonna 2015, että Suomessa on yhteensä 60 000–100 000 energiaköyhyyden riskiryhmiin kuuluvaa omistusasunnossa asuvaa kotitaloutta. Voimmeko siis meneillään olevan energiakriisin keskellä tuudittautua siihen, ettei energiaköyhyys koske suomalaisia?

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä kirjoittaa lokakuun lehden Popniitissä nykytilanteestamme: yhtäkkiä kamppailemme sen kanssa, riittääkö sähkö ja lämpö Euroopassa, miten yritykset ja kotitaloudet voivat selvitä laskuistaan ja millaisia työllisyys- ja hyvinvointivaikutuksia tällä kaikella on. Hän on silti myös toiveikas: ”Olemme ehkä vihdoin saamassa sen älykkään energiajärjestelmän”. Voisiko energiakriisistä siis syntyä myös jotain hyvää – vähän samaan tapaan kuin ”sisäilmastokriisi” koronaviruksen ilmavälitteisyyden myötä toi meille uutta ajateltavaa sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon?

Lokakuun lehdessä käsittelemme energiaa teemana monelta kantilta: löydät jutut esimerkiksi datakeskusten energiankäytöstä, hiekka-akusta ja lämmön varastoinnista. Kolme kysymystä -palstalla Vuoden LVI-suunnittelijat pohtivat energiakriisin ratkomista talotekniikan keinoin. He kaikki vaikuttavat olevan yhtä mieltä siitä, että tämän(kin) kriisin ratkaisemisessa talotekniikan rooli on aivan ytimessä. 

Piritta Porthan
Päätoimittaja, Talotekniikka-lehti

Lue lisää

Katso kaikki