Suutarin lapselle kengät?

 

Talotekniikan toimialan digitalisaatio on edennyt kovaa vauhtia. Erilaiset älykkäät ratkaisut esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen ja valaistuksen hallintaan ovat jo arkipäivää. Ovatko talotekniikan toimialan yritykset pysyneet kuitenkaan oman liiketoimintansa hallinnan osalta teknologian kehityksessä mukana?

Tuottavuus syntyy perusasioista

Asiakkaille asennetaan uutta teknologiaa, mutta yrityksen oman toiminnan hallinta tapahtuu silti paikoin vanhahtavin keinoin. Talotekniikka-alan yritykset ovat olleet edelläkävijöitä oman toimintansa digitalisoinnissa koko rakennusalaan verrattuna, mutta edelleen kehitettävää riittää.

Osassa talotekniikkayrityksistä esimerkiksi työmääräimet tulostetaan edelleen paperille ja projektiseuranta tehdään käsin – puhumattakaan tarvikeostoihin ja tuntilappujen selvittelyyn käytettävästä ajasta. Työnjohtajien ja yrityksen johdon aika kuluu tiedon etsimiseen ja siirtämiseen, vaikka oleellisempaa olisi kehittää ja hallita itse liiketoimintaa, varmistaa projektien aikataulussa pysyminen sekä oman yrityksen kannattavuus.

Myös tuoreet tutkimukset puoltavat ajatusta siitä, että rakennusalalla on tehostamisen paikka digitaalisten ratkaisujen osalta. Aalto-yliopiston Building 2030 -konsortiota vetävän professori Olli Seppäsen mukaan vain 27 prosenttia rakennustyömaalla käytetystä ajasta ja työstä tuottaa tällä hetkellä lisäarvoa.

Tutkimuksen mukaan tuottamattomuus johtuu ennen kaikkea kommunikaation puutteesta suunnittelun ja työmaan välillä sekä itse työn koordinoinnista, eikä niinkään yksittäisten työntekijöiden tehokkuudesta tai osaamisesta. Kuinka paljon oman yrityksen toimintaa pystyttäisiinkään tehostamaan automatisoimalla liiketoiminnan ydinprosesseja ja viestintää eri osapuolten välillä?

Digijunaan ehtii vielä

Koko toimialan tuottavuuden edistäminen on monen tekijän ja osapuolen summa, mutta yksittäinen talotekniikkayritys pystyy parantamaan omaa tuottavuuttaan nopeastikin digitalisoimalla omia toimintatapojaan. Keskittämällä kaikki tieto yhteen paikkaan saadaan työn koordinointi, projektien hallinta ja taloushallinto toimimaan saumattomasti yhteen.

Building 2030 –tutkimuksessa tunnistetut tuottavuuden haasteet kommunikoinnissa ja töiden koordinoinnissa saadaan ratkottua karsimalla ylimääräisiä työvaiheita ja varmistamalla tiedonkulku oikeille tahoille. Kun liiketoiminnan ydinprosessit saadaan hallittua nykyaikaisen digitaalisen palvelun avulla, pystyvät yrityksen avainhenkilöt keskittymään oman roolinsa mukaisiin tärkeämpiin tehtäviin. Lopputuloksena on aikataulussa valmistuneita projekteja, tyytyväisiä asiakkaita ja parantunut kannattavuus.

Lainsäädäntö on ohjannut toiminnan digitalisoitumista muun muassa KATRE-ilmoitusten, tiedonantovelvollisuuden ja sähköisen laskutuksen vaatimusten muodossa, ja suunta tulee olemaan sama myös jatkossa. Jokainen yritys voi itse valita, toimiiko edelläkävijänä vai tekeekö muutoksia vasta pakon sanelemana. Henkilökohtaisesti uskon, että lainsäädäntö tulee kasvattamaan raportointivelvoitteita etenkin ympäristön näkökulmasta. Voisiko esimerkiksi projektin hiilijalanjäljen laskennasta tehdä itselleen kilpailuedun jo nyt?

Rohkeutta toimintatapojen muutokseen pitää löytyä, jotta kilpailukyky kehittyy lainsäädännön muutoksista ja suhdanteista huolimatta. Tehostamispotentiaali digitaalisten ratkaisujen avulla on ilmeinen, joten miksi jättää tarttumatta siihen?

 

Juuso Haarala
Myyntipäällikkö, Admicom Finland Oy

Lue lisää

Katso kaikki