Suurten yritysten lakisääteiset energiakatselmukset uusittava neljän vuoden välein

Onko yrityksessäsi yli 250 työntekijää, yli 50 miljoonan euron liikevaihto ja tase 43 miljoonaa euroa?

Onko yrityksessäsi yli 250 työntekijää, yli 50 miljoonan euron liikevaihto ja tase 43 miljoonaa euroa? Entä onko yritykselläsi velvoitteita energiatehokkuuslaista? Mikäli on, on yritys tietyin poikkeuksin velvollinen tekemään suurten yritysten lakisääteisen katselmuksen neljän vuoden välein.

 

Lakisääteisen energiakatselmuksen tavoitteena on saada suuret yritykset kiinnittämään entistä enemmän huomiota energiankulutukseen ja etsimään keinoja sen pienentämiseksi.

Katselmustoiminta tuottaa myös taloudellista hyötyä pienentämällä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä sekä auttaa yritystä toteuttamaan yhteiskuntavastuunsa ilmastosopimusten osalta.

 

Neljä vuotta on katselmuksen ikäraja

Suurten yritysten lakisääteinen katselmus koostuu energiakatselmuksesta ja kohdekatselmuksista. Ensimmäiset katselmukset tehtiin vuoden 2015 lopulla, joten ne on uusittava vuoden 2019 lopussa – tai viimeistään neljän vuoden kuluttua edellisen raportin valmistumisesta. Suurten yritysten energiakatselmus ei siis saa olla yli neljä vuotta vanha. Suuria yrityksiä ei kuitenkaan tiedoteta tämän velvoitteen suorittamisesta, vaan yritysten tulee itse tiedostaa velvoitteen olemassaolo ja hoitaa lain vaatimat toimenpiteet.

 

Lakisääteisen katselmuksen velvoitteista voi vapautua kolmella tavalla:

  1. Sertifioitu energianhallintajärjestelmä ISO50001
  2. Sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä ISO14001 ja sertifioitu ETJ+
  3. Energiatehokkuussopimus järjestelmä ja ETJ+ (ei tarvitse olla sertifioitu) käytössä

Mikäli edellä mainitut asiat on yrityksessä hoidettu, ei muita toimenpiteitä tarvita.

 

Lisää fiksua energiatehokkuuden johtamista

 

Kohdekatselmuksia voi tehdä koko energiakatselmuksen voimassaoloajan, mikä olisikin järkevintä energiatehokkuusjohtamisen kannalta. Katselmukset ja kartoitukset ovat kuitenkin vain pieni osa kokonaisenergiatehokkuutta, jonka pitäisi olla jatkuvaa tekemistä samalla tavalla kuin työturvallisuus. Energiatehokkuuden johtaminen on yksi kiertotalouden muoto, johon kiinnitetään vielä liian vähän huomioita.

 

Lakisääteisen energiakatselmuksen hoitaminen ei ole paniikin aihe ja energiahallintajärjestelmien käyttöönotto velvoittaa selkeästi tarkempaan seurantaan kuin laki.

Energiakatselmuksen voi tehdä joko itse tai sen voi tilata tehtäväksi ulkopuoliselta taholta, kuten vaikka L&T Smartti -energiapalvelulta. Vaatimuksena on, että energiakatselmuksen vastuuhenkilöllä on siihen tarvittava pätevyys.

 

L&T Smartin avulla löydät säästökohteet ja saat toimenpide-ehdotuksen kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi. Turhat päästöt vähenevät ja ympäristö kiittää.

 

Kirjoittaja, Tuomas Hietala, teknologiapäällikkö L&T Smartti

 

Tutustu L&T:n Smartti-palveluun

https://www.lt.fi/fi/smartti

 

Kysy lisää palveluistamme:

  • Energiatehokkuusasiantuntija Oskari Raitanen, 050 385 6565, oskari.raitanen@lassila-tikanoja.fi
  • Teknologiapäällikkö Tuomas Hietala, 050 385 4502, tuomas.hietala@lassila-tikanoja.fi

 

Lue lisää

Katso kaikki