Rohkeat uudistukset tervetulleita

Jään toiveikkaana odottamaan työryhmän rohkeita ehdotuksia liikenneinfran kestäviksi ratkaisuiksi.

Liikenne ja liikkuminen ovat meille itsestäänselvyyksiä. Päivittäin jokainen meistä liikkuu töihin, opiskelemaan, harrastuksiin, asioille. Tavaroita liikutetaan paikasta toiseen, raaka-aineita siirretään alkulähteiltä jalostettavaksi. Tässähän ei ole mitään uutta ja ihmeellistä, näin pyörät pyörivät. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että infra-alusta, jolla palvelut tuotetaan, rapistuu ja sen korjausvelka kasvaa.

Liikenne on murroksessa. Tulevaisuudessa näemme liikenteen ja sen infrastruktuurin mahdollistajina. Liikenteen palvelujen kehittämiseen kohdistuu suuret odotukset ja infra-alustan kehittämiseen puolestaan isot haasteet. Digitalisaatio on saanut ajatukset lentoon. Uudet innovaatiot tuottavat liikkumisen palveluja luomaan hyvinvointia ihmisten arkeen ja edistämään elinkeinoelämän kuljetuksia ja kilpailukykyä.

Liikennejärjestelmän toimivuus ja sen varaan syntyvät moninaiset uudet palvelut edellyttävät toimivaa infra-alustaa. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton myötä fyysisen infran tarve ei häviä. Etenkin väyliin kohdistuvat laadulliset vaatimukset sekä laite- ja varustetarpeet kasvavat entisestään.

Digiloikka vaatii investointien kasvattamista myös fyysisten rakenteiden osalta, jotta väylät saadaan uusia vaatimuksia vastaavaan kuntoon. Lisäksi uuden teknologian elinkaari on huomattavasti lyhyempi kuin perinteisten tierakenteiden. Laitteet vaativat enemmän huoltoa. Älykkäiden väylien ylläpito on perinteisiä väyliä kalliimpaa.

Huonokuntoinen infra voi rajoittaa älykkäiden palvelujen kehittämistä, jos annamme olemassa olevan liikenneverkkomme kärvistellä korjausvelan kourissa. Nyt on aika löytää uudet kestävät rahoitus- ja toimintamallit liikenneverkon korjausvelan taltuttamiseksi ja infra-alustan kehittämiseksi.

Jään toiveikkaana odottamaan liikenne- ja viestintäministeriön helmikuussa asettaman parlamentaarisen työryhmän rohkeita ehdotuksia liikenneinfran kestäviksi ratkaisuiksi, jotta Suomi voisi kulkea kärjessä digitaalisten ratkaisujen ja liikenteen palvelujen kehittäjänä ja toteuttajana.

Teksti: Rita Piirainen / ROTI 2017-  hankkeen Liikenneverkot-paneelin pj

Lue lisää

Katso kaikki