Puhutaanko putkiasentajista?

Kun ala aidosti tukee yhdenvertaisuutta, jokaisella on mahdollisuus kokea se omakseen.

Kuva: Juha Törmälä

Talotekniikka-alalle tarvitaan lisää työvoimaa. Alan on tärkeää toivottaa tervetulleiksi kaikki siitä kiinnostuneet ihmiset ja huolehtia, että he viihtyvät työssään. Kun ala aidosti tukee yhdenvertaisuutta, jokaisella on mahdollisuus kokea se omakseen. Voisimmeko kaivaa tähän työkalupakista keinoksi myös kielen?

Kielellä ja kielessä muodostetaan käsityksiä maailmasta, ylläpidetään arvoja ja asenteita sekä luodaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja valtasuhteita. Kielellisten valintojen avulla merkityksiä tehdään oleviksi ja luonnollisiksi. Näin kirjoittaa Oulun yliopiston suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen. Heikkinen käsittelee Tekstianalyysi-kirjassaan (2020) kielellisten valintojen merkitystä ja painottaa, ettei kieli ole ”vain kieltä”.

Olen huomannut, että talotekniikka-alalla käytetään osin edelleen mies-päätteisiä ammattinimikkeitä. Putkimiestä, sähkömiestä, esimiestä – työmaan työntekijöistäkin voidaan puhua ”miehinä”. Toisaalta ilmiö myös tunnistetaan hyvin. Olen nähnyt alalla aitoa pyrkimystä ja osaamista sukupuolineutraaliin kieleen. Se on usein myös helppoa: putkiasentaja, sähköasentaja, esihenkilö ja työntekijä eivät ota kantaa sukupuoleen.

Kotimaisten kielten keskuksessa työskentelevä Ulla Tiililä kirjoittaa Kielikellon (2020) artikkelissaan siitä, miten asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli palvelee myös tasa-arvoa. Tiililän mukaan sitä ei voi pitää asiallisena, että koko ryhmään viitataan nimityksellä, jonka tarkoitteisiin kaikki viittauksen kohteet eivät kuulu. Tiililä muistuttaa, että jos sukupuolittunutta ammattinimikettä kantava ihminen ei edusta nimikkeen ilmaisemaa sukupuolta, hänet jätetään tilanteessa huomiotta – tehdään eräällä tavalla rakenteellisesti näkymättömäksi.

Olen itse työskennellyt kielen kanssa koko aikuisikäni ja valmistunut filosofian maisteriksi kirjallisuudesta. Kiinnitän kielellisiin valintoihin paljon huomiota. En ole silti täydellinen kielenkäyttäjä – meitä kaikkia ympäröivän maailman luoma tottumus on vaikea vastus. Talotekniikka-lehdessä pyrimme kuitenkin koko ajan kohti yhdenvertaisempaa kieltä. Se on kaikkien etu.

Piritta Porthan
Päätoimittaja

Lue lisää

Katso kaikki