LVI-suunnittelijan uudet työkalut

DI Jorma Iltanen Tekla Oy:sta ja FL Seppo Ahvenainen SIT-yhtiöistä kirjoittivat CAD-järjestelmien käytöstä Talotekniikka-lehden edeltäjän LVI-lehden avausjutussa vuonna 1987. Suunnittelijoille tarkoitettujen CAD-järjestelmien täysimittainen käyttö oli alkanut suunnittelutoimistoissa. Yhdeksän suomalaisen konsulttitoimiston yhteistyönä kehittämät suunnitteluohjelmistot olivat juuri valmistuneet ALVISR-nimisessä projektissa.

Iltanen ja Ahvenainen kirjoittivat, että manuaaliseen suunnitteluun verrattuna kehittyneillä CAD-järjestelmillä suunnittelu on helpompi ymmärtää LVI-teknisen tiedon tuottamisena ja jalostamisena. Dokumentit, kuten kaaviot, luettelot ja piirustukset ovat vain tiedon näkyvä muoto.

”Suunnittelijan CAD-järjestelmän kannattavuutta on jo ryhdyttävä arvioimaan uusin perustein. Onko enää varaa olla panostamatta CADiin? Tapaukset, joissa suunnittelijoita valitaan CAD-valmiuksien perusteella, lisääntyvät entisestään”, Iltanen ja Ahvenainen kirjoittivat.

CAD-tuotteet olivat tulleet muutamassa vuodessa huomattavasti edullisemmiksi.

”Nyt markkinoilla on uusia tehokkaita työasemakoneita. Päätteiden, levy-yksiköiden ja oheislaitteiden hinnat ovat myös nopeasti laskeneet.”

Modernin mikrotietokoneen käyttö työasemana oli niin ikään tuonut uusia taloudellisesti kilpailukykyisiä mahdollisuuksia.

”Monesti on pakko ollut ostaa erilaiset laitteet CADiin ja toimistoautomaatioon. Samalla on menetetty yhteensopivuus: kuvien ja tekstien siirrettävyys koneelta toiselle. Nykyaikana tähän ei ole pakko alistua, vaan koko toimiston ATK-toiminta voidaan keskittää yhdelle tai useammalle yhteensopivalle laitteistolle.”

Uusien suunnittelumenetelmien käyttöönotto merkitsi myös suunnittelutoimiston sisäisen työnjaon uudelleen arviointia. ”Kun tekstinkäsittely hajautetaan jokaisen suunnittelijan ulottuville, voi suunnittelija laatia työselitykset alusta loppuun itse.”

Kuva: Suunnittelua ATK:lla. Progman Oy mainosti LVI-lehden avaussivulla LVI-alan erityisohjelmiaan.

Lue lisää

Katso kaikki