LVI-alalla yhtenäiset näkemykset?

 

Suunnittelijoiden ja rakennusvalvontojen kesken haetaan yhteisiä tulkintoja asetuksista, jotka ovat olleet käytössä lähes viiden vuoden ajan. Asetustekstin täsmällisyyden vuoksi kenttä kaipaa ohjeita ja oppaita edelleen niitä tukemaan. Edelleen kaivataan D1-, D2- ja E7-rakentamismääräyskokoelman ohjeosien tekstejä, joita vuoteen 2018 pidettiin lähes määräyksenomaisina.

Talotekniikkainfossa on julkaistu kolme opasta: Sisäilmasto ja ilmanvaihto, Vesi- ja viemärilaitteistot sekä Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus. Oppaisiin on koottu rakentamismääräyskokoelman lakanneista osista ne opastavat ja selittävät ohjeet, joita on tarkentavilla teksteillä täydennetty. Oppaat esittävät yhden ratkaisun ja parempaa saa tehdä. Paluuta vanhaan ei kuitenkaan ole ja vähitellen onkin totuttu uuteen tilanteeseen.

Talotekniikkatarkastajat hakevat yhteistä tulkintaa kysymyksiin, joita kentältä nousee rakennushankkeiden eri vaiheissa. Esille nousee kysymyksiä vaikkapa seinäpuhalluksesta, vesijohtojen vaihdettavuudesta, huoltoreiteistä, eristyspaksuuksista, ilmanvaihdon paloturvallisuudesta, mahdollisten vesivuotojen esilletuomisesta ja niin edelleen. Vastauksien ja näkemysten tueksi kaivataan selkänojaa, joka lainlaatijan mukaan ei kuitenkaan saa ylittää asetusten velvoittavia määräyksiä.

Kuntien tate-tarkastajat tapaavat toisiaan verkossa ja kokouksissa. Niissä keskustellaan esille tulevista asioista ja sovitaan pelisäännöistä. Rakennushankkeiden kustannustehokkuuden nimissä rakennusliikkeet kuitenkin innovoivat jatkuvasti uusia ratkaisuja, joiden kelpoisuudesta ei ole käytännössä vielä syntynyt yhteistä tulkintaa.

Rakentaminen on jatkuva prosessi, jossa eri osapuolet yhdessä etsivät terveellisiä, turvallisia ja samalla myös kustannustehokkaita ratkaisuja. Talotekniikkaoppaissa esitetyt ratkaisut ovat toimialan yhdessä esittämiä ratkaisuja. Suomessa on yli 300 kuntaa ja rakennusvalvontaa, joissa vajaassa sadassa on LVI-tarkastaja.

Ennakkoneuvottelut sekä LVI-suunnittelun ja -toteutuksen perusteiden läpikäynti hankkeen lupaprosessin aikana sujuvoittaa hankkeen toteutusta, katselmointia ja valmistumista siten, että kaikilla osapuolilla on ymmärrys omista velvollisuuksistaan ja vastuistaan.

 

Harri Aavaharju
LVI-insinööri HTOL 1979. Toiminut suunnittelijana Granlundin toimistossa ja vuoden 2010 alusta Vantaan Rakennusvalvonnassa, josta jäi eläkkeelle vappuna 2022. Aavaharju on osallistunut KVV- ja IV-asetusten ja -oppaiden lisäksi kosteusasetuksen, ikkuna- ja savuhormioppaiden sekä koneellisen savunpoisto-oppaan laadintaan.

Lue lisää

Katso kaikki