Lämpöenergia-alan yhdistäjä

LEY:n toiminnanjohtaja Arto Hannula vetää vuoden alusta jalkaansa suuret saappaat.

LEY:n toiminnanjohtaja Arto Hannula vetää vuoden alusta jalkaansa suuret saappaat. Hannulasta leivotaan lämpökeisari, joka vastaa Suomen 200 000 öljylämmitteisestä kiinteistöstä ja saa alan tiedon suoraan Brysselistä.

 

Öljy- ja biopolttoaineala ry on toiminut vuodesta 1970 asti alan edunvalvonnan, ympäristötyön kehittämisen, energiatehokkuuden edistämisen sekä teknisen lainsäädännön ja standardoinnin parissa. Nyt koko alan yhteiselle edunvalvonnalle ei arvioida löytyvän enää riittävää pohjaa, joten yhdistys on päätetty purkaa.

 

Lämmitysenergian osalta yhdistyksen toiminta siirtyy Lämmitysenergia Yhdistykselle eli LEY:lle, lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestöön. Suomessa on noin 200 000 öljylämmitteistä kiinteistöä, joten LEY saa harteilleen mittavan vastuun.

 

Vesikiertoisia lämmitysjärjestelmiä edustava LEY perustettiin 1956 öljylämmitysyhdistykseksi, myöhemmin mukaan tuli kaasu ja viimeisimpänä biopolttoaineet sekä hybridilämmitykset. LEY:n toiminnanjohtaja Arto Hannula aloitti yhdistyksessä viisi vuotta sitten.

 

”Öljy- ja biopolttoaineala ry on ollut koko öljyalan edunvalvoja ja yhteistoimintojärjestö”, Hannula

sanoo. ”Aika näyttää, miten muutos vaikuttaa öljyalaan. Öljylämmityksen osuutta se toisaalta selkeyttää, kun kaikki lämmityksen osuus siirtyy meidän haltuumme.”

 

Ura energiatekniikassa

 

Hannula opiskeli Oulun Teknillisessä oppilaitoksessa konstruktiotekniikan linjalla, mutta opinnoissa perehdyttiin myös energiatekniikkaan, kuten kaukolämpöön ja biokattilalaitoksiin. Lämpöpumpuista ei siihen aikaan juuri puhuttu. Valmistumisensa jälkeen Hannula työskenteli 1980-luvulla Ecopipe Oy:ssä, jossa kaukolämpöpuoli tuli tutuksi.

 

”Toimme markkinoille aivan uuden taipuisan lämmönsiirtoputkiston”, Hannula kertoo. ”Tuohon aikaan Suomessa tehtiin paljon rivitaloja, ja taipuisalla putkistolla lämpöä oli helppo johtaa usean eri talon yhteisestä lämpökeskuksesta. Putkisto on edelleen hyvä.”

 

Lämpötukku Oy:ssä Hannula toimi kiinteistöjen sisäisen lämmityksen saralla esimerkiksi sisustuspattereiden ja automaattisen linjasäätöventtiileiden maahantuonnissa. Myyntipäällikön pestiä hän taas hoiti NIBE Energy Systemsillä kiinteistölämpöpumppujen parissa.

 

Suora yhteys Brysseliin

 

Kun LEY ottaa vastuun Öljy- ja biopolttoaineala ry:n lämpöenergiatoiminnasta, myös Höylä IV-energiatehokkuussopimuksen vetovastuu siirtyy LEY:lle. Sopimuksen osapuolia ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto sekä Neste, St1 ja Teboil, ja sen tavoitteena on saada myös uusiutuva energia käyttöön ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä vuoteen 2025 mennessä.

 

”Höylä-sopimukset aloitettiin vuonna 1997, ja koko Höylän ajalta sopimuksen vaikutus säästöihin öljylämmityskiinteistöissä on ollut noin 22 terawattituntia”, Hannula kertoo. ”Se on merkittävä säästö.”

 

Järjestömuutoksen myötä LEY liittyy jäseneksi myös Eurofueliin, joka seuraa Brysselissä säädettäviä öljylämmitykseen ja nestemäisiin lämmityspolttoaineisiin liittyviä asioita ja tiedottaa niistä. Tähän asti Eurofuelin välittämä tieto on mennyt Öljy- ja biopolttoaineala ry:n omistamaan Öljyalan Palvelukeskukseen, vuoden alusta se kulkee suoraan Hannulalle.

 

”Saamme yhteyden Brysseliin ja pääsemme lähemmäs kenttää, jossa päätöksiä tehdään”, Hannula sanoo. ”EU vaikuttaa paljon Suomeen, joten siinä mielessä meidän roolimme vahvistuu.”

 

LEY:n jäsenistö koostuu alan laitevalmistajista, maahantuojista, energiantoimittajista sekä LVI-suunnittelijoista. Hannula kannustaa yrityksiä liittymään yhdistykseen.

 

”Mitä yhtenäisemmäksi alaa saadaan, sitä vahvemmin sana kuuluu Suomessa ja EU:n suuntaan. Ala on ongelmallisen pirstaleinen. Kun useammat yritykset ovat LEY:ssä mukana, yhdistyksellä on enemmän painoarvoa.”

 

KUKA?

 

Arto Hannula

 

  • Koulutus: Oulun Teknillinen oppilaitos, myynnin ja markkinoinnin tutkinto Pietarsaaren kauppaopistosta, teknikko MTS.
  • Asuu Keravalla 1970-luvun omakotitalossa, jossa on hybridi-lämmitys: öljykattila ja ilmavesilämpöpumppu.
  • Harrastaa matkailua ja italian opiskelua.
  • Rentoutuu mökkeillen Mäntyharjulla. ”Mökkimme on riittävän alkeellinen, joutuu tekemäänkin jotain.”

 

Viestintää ja vastuupätevyyslupia

 

Kun lämmityksen osuus siirtyy Öljy- ja biopolttoaineala ry:ltä LEY:lle, muutos tuo LEY:n omistamalle Suomen Lämmitystiedolle mukanaan myös Lämmöllä-lehden. Lehden päätoimittajana ja LEY:n erityisasiantuntijana aloittaa aiemmin Öljy- ja biopolttoaineala ry:n omistamassa Öljyalan palvelukeskuksessa työskennellyt Eero Otronen.

 

”LEY toimii linkkinä viranomaisten, urakoitsijoiden ja kuluttajien välissä”, Hannula sanoo. ”Viestimme esimerkiksi turvallisuusnäkökulmasta siitä, että vanhat laitteet ja säiliöt kannattaa vaihtaa ajoissa.”

 

Kuluttajille LEY tarjoaa urakoitsijahaun, jonka kautta löytyy huoltotoimenpiteisiin oikeutettuja ja pätevöityneitä urakoitsijoita.

 

”Tämäkin puoli selkeytyy tulevan muutoksen myötä. Pystymme viestimään kuluttajalle entistä paremmin sitä, miksi kannattaa käyttää urakoitsijoita, joilla on luvat ja pätevyydet.”

 

LEY myös myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin puolesta henkilöille vastuupätevyysluvat. Jotta yritys saa tehdä öljypoltin- tai kaasuhuoltotöitä, niiden palveluksessa täytyy olla vastuupätevyyshenkilö, joille LEY:n tutkintolautakunta järjestää kokeet kahdesti vuodessa.

 

”Koe on aika vaativa, siinä on paljon lainsäädäntöön ja tekniikkaan liittyviä kysymyksiä. Vaativuudella haetaan sitä, että vastuupätevyyden omaava henkilö pystyy vastaamaan säädösten ja standardien mukaisista asennuksista ja toimista.”

 

Teksti ja kuvat: Piritta Porthan

 

Lue lisää

Katso kaikki