Kriiseissä piilee aina opetus

 

Niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa on globalisaation ja kansainvälisen kaupan arkipäiväistymisen myötä lähdetty siitä, että vaikeissakin tilanteissa tavara liikkuu ja palvelut toimivat. Kriisejä tulee ja menee, mutta ne eivät kosketa kerralla koko maailmaa, jos edes hetkauttavat suurempia kauppaliittoumia.

Tältä olettamalta lähdettäessä on varmuusvarastoja supistettu ja omavaraisuudesta tingitty – joskus jopa vastoin järkiperusteita, kuten nyt on ikävällä tavalla huomattu. Suomessa tilanne on ollut melko hyvä, mutta täälläkin löytyy petrattavaa. Ihan tällaiseen kriisiin emme osanneet varautua, eikä kukaan muukaan.

Pandemia osoittaa, että lähes koko maailma voi halvaantua ja kauppa sekä teollinen tuotanto pysähtyä. Halu ja tahto ovat jäljellä, mutta jos ihmiset pakotetaan koteihinsa karanteeniin tai välttelemään sosiaalisia kontakteja, pysähtyy tuotanto ja ennen pitkää myös kauppa.

Tässä kohden suomalainen teollisuus ja innovaatiovoima ovat osoittaneet hienosti iskukykyään. Meillä valmistetaan ja kehitetään paraikaakin tuotteita, joita tarvitaan pandemian hillitsemiseksi. Uutta tuotantoa perustetaan korvaamaan tuontia, joka on osoittautunut sekä epävarmaksi että haavoittuvaksi.

Rakennustyömailla on voitu töitä jatkaa lähes entiseen malliin, toki sielläkin on jouduttu toimintaa sopeuttamaan muun muassa ulkomaisen työvoiman kotiinpaluun vuoksi. Suomea ei sentään tarvinnut sulkea totaalisesti, tässä kohtaa olemme onnekkaita ainakin toistaiseksi.

Ehkä tärkein oppi juuri teollisuuden näkökulmasta on, että liian pitkät tai liian kaukaa alkavat toimitusketjut ovat kriiseissä haavoittuvia. Ja jos työn tekeminen pohjaa ulkomaiseen työvoimaan, voi sen saatavuus olla kyseenalaista muistakin syistä kuin tarveharkinnan johdosta.

P.S. Onnittelut uudelle Tampereen yliopiston talotekniikan professorille Piia Sormuselle. Hänellä on iso vastuu nostaa alan koulutus Pirkanmaalla takaisin arvoiseensa asemaan – toivottavasti ja oletettavasti tiiviissä yhteistyössä niin paikallisen ammattikorkeakoulun kuin alan teollisuudenkin kanssa.

 

Teksti: Heikki Heikkonen

Lue lisää

Katso kaikki