Kouluttautuminen kannattaa aina

Koulutus käsitteenä on hieno asia, jolla on mitä moninaisempia merkityksiä.

Koulutus käsitteenä on hieno asia, jolla on mitä moninaisempia merkityksiä.

Mutta mitä tuo sana oikeastaan tarkoittaa. Mielikuvia ja tulkintoja löytyy monia. Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan koulutus seuraavasti:

koulutus39 kouluttaminen; jhk tarvittava oppi. Lasten, asevelvollisten koulutus. Tieteellinen koulutus. Johtaja-, sotilas-, upseerikoulutus. Henkilöstökoulutus. Lääkäri(n)-, opettaja(n)koulutus. Lento-, puhekoulutus. Jatko-, täydennys-, työllisyyskoulutus. On saanut musiikinopettajan koulutuksen. Saada koulutusta tietokoneen käytössä t. käyttöön. Antaa koulutusta.

Koulutus, kouluttaminen; johonkin tarvittava oppi. Juurikin näin, eli ei pelkästään johonkin tiettyyn tutkintoon tähtäävä, vaan johonkin itselle tärkeään asiaan saatava oppi. Ja kun kysytään samasta paikasta tulkintaa sanalle täydennyskoulutus, saadaan vastaukseksi seuraavaa:

täydennyskoulutus ammattipätevyyttä täydentävä ja ajanmukaistava koulutus. Totta tämäkin, eli omaa ammattitaitoa täydentävä ja ajanmukaistava toiminta. Tarvitsemme siis koulutusta sekä täydennyskoulutusta. Lienee kuitenkin helpompi puhua yleisesti koulutuksesta, sillä eihän tämä nyt käsitteistä ole kiinni.

Ajatus, että kun on kerran koulunsa käynyt, niin se oli sitten siinä, ei vain enää tänä päivänä pidä paikkaansa. Erityisesti teknisillä aloilla on seurattava jatkuvasti alan kehitystä.

Vanha sanonta, ”Kukaan ei ole seppä syntyessään”, korostuu myös ammattilaisten toiminnassa. Toisille saattaa riittää, että tekee samaa työtä vuodesta toiseen samoilla menetelmillä mihin on kerran oppinut.

Toiset taas haluavat oppia koko ajan lisää, tekemään työnsä vielä paremmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin. Tämä on loppukäyttäjän etu, mutta tämä on myös työntekijän ja työnantajan etu.
Mitä mitä, siis tilanne jossa kaikki voittavat – kyllä vain. Asiakas saa aina ajanmukaisesti, viimeisemmät tekniikat, ohjeistukset ja säännökset huomioonottavaa palvelua. Työntekijän motivaatio ja halu pysyä ajassa mukana vahvistuvat samalla taitojen ja tietojen karttuessa.

Unohtamatta mainiota tilaisuutta vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa sekä verkostoitumista koulutustilaisuuksissa. Työnantajalle koulutettu, motivoitunut ja aikaansa seuraava henkilöstö on kilpailuetu sekä tae korkeasta laadusta.

Koulutuksiin osallistuminen ei ole vaikeaa. Jo yhden päivän täsmäkoulutus tuo uutta näkemystä asioihin ja auttaa eteenpäin muuttuvassa maailmassa. Ammattilaisen ei aina tarvitse lähteä tutkintoon johtavan koulutuksen tielle, vaan hän voi joustavasti hyödyntää esimerkiksi Suomen LVI-liiton tarjoamia erityisesti talotekniikka-alalle suunnattuja koulutuksia.

Myös pätevöityminen on tärkeää pitää mielessä. Pätevöitymisellä on helpointa kertoa luotettavasti tilaajalle laadukkaasti hoidetusta palvelumallista. Tämän vuoksi suosittelen lämpimästi FISE pätevyyden hankkimista niille, joille se on mahdollista.

Pätevyysryhmät sekä -vaatimukset löytyvät FISEn sivuilta. Järjestämme myös pätevyyteen valmentavia koulutuksia.

Mielelläni vastaanotan myös ideoita sekä toiveita minkä tyyppisiä koulutuksia tarvittaisiin. Laita epäröimättä sähköpostia tulemaan.
Kouluttautuminen sekä pätevöityminen kannattaa aina!

Samuli Könkö
koulutuspäällikkö
Suomen LVI-liitto SuLVi ry

Lue lisää

Katso kaikki