Korona muutti käsityksen turvallisesta sisäilmasta

 

llmastokriisi ja väestönkasvu lisäävät terveysriskejä ja kiihdyttävät pandemioita. Korona toi meille ilmastokriisin lisäksi sisäilmastokriisin.​ Sisäilmastoa ja ihmisten terveyttä eivät enää uhkaa vain rakennusten aiheuttamat sisäilmaongelmat ja ilmansaasteet, vaan niiden sisällä toimivat ihmiset. ​Ihmisiä ei pystytä suojelemaan vain rokotuksilla ja rajoituksilla, vaan rakennusten sisäilmastolla ja älykkään rakennuksen toiminnalla on suuri merkitys sille, miten pandemioita vastaan taistellaan tulevaisuudessa.

Euroopasta löytyy EU-maita, joissa rokotuskattavuus on tällä hetkellä alle 40 prosenttia. Syynä ei ole rokotteiden saatavuus vaan se, että ihmiset eivät ota rokotteita johtuen disinformaatiosta tai siitä, että ei luoteta viranomaisiin. Virukset muuntuvat, ja uusia virusvariantteja syntyy. Rokotuskehitys tulee olemaan kilpajuoksua virusmuunnoksia vastaan. Korona tulee olemaan keskuudessamme vielä valitettavasti pitkään.

Korona on luonut kokonaan uuden tutkimus- ja liiketoiminta-alueen, joka liittyy älykkäiden rakennusten sisäympäristön terveysturvallisuuteen. Pandemian torjunnassa on ymmärrettävä ihmisten, rakennusten ja erilaisten patogeenien käyttäytymistä.​ Tieteellisesti olemme paradigman muutoksessa, jossa joudumme kyseenalaistamaan tieteellisiä käsityksiämme sekä luomaan uutta tieteellistä pohjaa sisäilmakriisin torjuntaan.​ Ei ole olemassa yhtä ratkaisua tulevaisuuden pandemioiden torjuntaan, vaan tarvitsemme systeemiajattelua ja vahvaa poikkitieteellistä tutkimusta – kooten lääkärit, aerosolitutkijat sekä talotekniikan ja kiinteistökehityksen tutkijat yhteen.

Suomessa on käynnistynyt E3-hanke (Excellence in PandemicResponse and Enterprise Solutions Co-Innovation), joka on yksi suurimmista Business Finlandin rahoittamista yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeista. E3-hanke kestää lähes kolme vuotta ja se on kooltaan 12 miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana 22 yritystä, jotka edustavat laajasti eri rooleja terveellisen ja turvallisen sisäympäristön tuottamisen arvoketjussa. Kehitystyöhön aktiivisesti vaikuttavat kahdeksan tutkimusorganisaatiota, jotka edustavat globaalisti korkean tason osaamista.

E3-hankkeessa talotekniikka ja älykkäät rakennukset ovat keskeisessä roolissa. Hankkeessa tutkitaan erityisesti ilmalevitteisten patogeenien ja virusten eri leviämisreittejä sekä virusten monitorointi- ja havaitsemismenetelmiä sisäympäristössä, joiden avulla voidaan löytää ratkaisuja pitää sisäilma puhtaana ja turvallisena. Erilaisten ilmanvaihtostrategioiden tutkimus on myös mukana tutkimuksen työpaketeissa.

Tahtotilamme on, että tulevaisuuden älykäs rakennus ennakoi, reagoi ja parantaa ihmisten turvallisuutta sekä varmistaa sisäympäristön terveellisyyttä, jotta yhteiskunta voitaisiin pitää toimintakykyisenä myös tulevaisuuden pandemioiden aikana.

 

TkT DI Piia Sormunen toimii talotekniikan teollisuusprofessorina Tampereen yliopistossa rakennustekniikan osastolla sekä kehitysjohtajana rakentamisen ja kiinteistökehityksen palveluissa Granlund Oy:ssä.

Kuva: Mikko Mäkelä

 

Lue lisää

Katso kaikki