Kiitos luottamuksestanne

 

Vuodenvaihteessa teettämämme lukijatutkimus oli mieluisaa luettavaa. Tutkimus vahvisti, että Talotekniikka-lehti koetaan lukijoidemme keskuudessa tärkeänä ja ajankohtaisena tietolähteenä. Lukijamme kokevat lehden olevan myös ammattimaisesti toimitettu sekä ajankohtainen.

Tyytyväisyys lehteä kohtaan on huomattavan korkealla tasolla. Ammattilehtien vertailuryhmässä saavuttamamme lukemat ovat selvästi keskimääräistä parempia, ja lehden koetaan myös kehittyneen suotuisasti. Nämä tulokset olen ottanut vastaan nöyränä ja kiitollisena.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö voisi tehdä töitä yhä paremmin. Lehteä, sen sisältöä ja sisällön toimittamista voi aina kehittää parempaan suuntaan.
Ja siihen me pyrimme.

Oma toiveeni on, että julkaisemme jatkossa teknisesti entistä syvemmälle luotaavia artikkeleita, jotka lisäisivät ammattitaitoa ja ymmärrystä etenkin nuorempien lukijoidemme keskuudessa. Tässä ei yhtään haittaisi, vaikka saisin hieman vetoapua työelämässään samojen aihepiirien tiimoilla työskenteleviltä.

Jotkut vastaajat moittivat lehdessä olevia mainoksia, mutta tällöin ei ehkä ymmärretä, että tilaajamaksut kattavat vain osan menoistamme. Jotta tilaajamaksut voitaisiin pitää kohtuullisella tasolla, on lehden myytävä näkyvyyttä alan yrityksille – mainoksina. Ja tämä on minusta hieno asia.

Toisaalta kaupalliset ilmoitukset ovat erinomainen tietolähde, joka tavoittaa suuren määrän potentiaalisia asiakkaita vaivattomasti. Ilmoitukset tarjoavat yrityksille mahdollisuuden lisätä näkyvyyttä myös alalle uusien ihmisten, kuten esimerkiksi opiskelijoiden silmissä. Kaikki mikä on meille konkareille itsestään selvää, ei sitä välttämättä ole kaikille lukijoille.

Lue lisää

Katso kaikki