Ilmastoinnin toimivuutta parantamaan

Jotkut otsikot ja aiheet eivät todellakaan poistu valikoimistamme.

 

Jotkut otsikot ja aiheet eivät todellakaan poistu valikoimistamme. Tällainen esimerkki löytyy LVI-lehdestä numero 4 vuodelta 1987, jossa professori Olli Seppänen kirjoitti otsikolla Ilmastoinnin toimivuutta parantamaan.

”Viranomaissäädökset ohjeineen eivät täyttyessäänkään takaa muuta kuin tyydyttävän sisäilmaston ja ilmastoinnin toimivuuden tason. Tavoitteet tulee asettaa korkeammalle, ja niistä tinkimisen seurauksista on tiedotettava rakennuttajille. Suunnittelijan ja rakennuttajan välistä kommunikointia varten on kehitettävä viranomaissäännöksistä poikkeava ohjeisto”, Seppänen kirjoitti.

Seppänen korosti, että täsmällisten suunnitelmien tärkeyttä. Vain yksityiskohtaisten suunnitelmien avulla päästään hyvää lopputulokseen. Laitteet on valittava suunnitteluvaiheessa siten, että ne sopivat toiminnallisesti toisiinsa.

”Jos urakoitsija poikkeaa suunnittelijan valitsemista laitteista tai kanavien osista, vastuu jää hänelle. Urakoitsijan mahdollisuus vaihtaa suunnittelijan valitsema komponentti toiseen tulee säilyttää. Suunnittelijan on oltava kuitenkin oleellisesti entistä tarkempi ennen kuin vaihtopyyntöihin myönnytään. Vastaavuus on tarkistettava tarvittaessa laboratoriokokein.”

Melu oli yleisimpiä ilmastointiin kohdistuvia valituksen aiheita. Siksi Seppänen kirjoitti, että melutason laskeminen huonekohtaisesti on aivan keskeinen suunnittelutehtävä.

”Ilmastointilaitoksen rakentaminen kompastelee monesti pahan kerran työmaalla. Ristiriitoja syntyy pääurakan töiden kanssa, aikatauluissa tapahtuu ilmastointiurakoitsijastakin riippumattomia viivästyksiä, vastuuhenkilöitä ei aina ole helppo löytää työmaalta.”

Näiden asianhaarojen tilan parantamiseksi Seppänen ehdottaa toimenpiteitä liittyen Vastuuhenkilöiden nimeämiseen, aikataulussa pysymiseen. Vastaanottotarkastuksia pitäisi tiukentaa ja käyttöhenkilökuntaa kouluttaa paremmin. Lopuksi Seppänen kaipaa vastuuntuntoa.

”Jos vastuuntunto ei kohene alan sisältä päin, varma keino sen parantamiseksi ovat taloudelliset pakotteet. Toivottavasti näihin ulkoa päin tuleviin pakotteisiin ei jouduta menemään, vaan ilmastointiala ryhdistäytyy sisältä päin.”

Kuvassa: Moitteelle sijaa. Alkuperäisen kuvatekstin mukaan ilmastointilaitteet ovat saaneet melkoisesti moitetta, mutta niiden syyt ovat poistettavissa.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki