Fitness-ranneke myös rakennuksille?

Olisiko meidän syytä lähestyä rakennuksiin kertynyttä kymmenien miljardien korjausvelkaa uusin keinoin?

Oma terveys ja henkikulta ovat jokaiselle tärkeitä. Vaikka terveydestä huolehtiminen on periaatteessa yksinkertaista, käytännössä se onkin monesti yllättävän vaikeaa. Laiminlyömme helposti itseämme esimerkiksi liikkumalla liian vähän tai syömällä yksipuolisesti ja liikaa.

Rakennusten kunnossapidosta löytyy samankaltaisuuksia oman itsemme kunnossapidon kanssa. Kaikki – ja ainakin ammattilaiset tietävät, miten taloa hoidetaan hyvin. Jostain syystä asioita jää kuitenkin tekemättä.

Terveysasioiden hallintaan on kehitetty viime vuosina uusia apuneuvoja, kuten ”self monitoring” -laitteita. Esimerkkinä fitness-ranneke, joka muistuttaa, jos olet istunut liian pitkään. Sama laite mittaa myös askeleita ja matkaa sekä muistuttaa, jos liikunta on jäänyt liian vähäiseksi.

Self monitoring -laitteet seuraavat hyvin yksinkertaisia, jopa ilmiselviä asioita. Niiden tehtävänä onkin lähinnä muistuttaa ja herätellä, jotta kiinnostuisimme arkipäiväisistä terveyteemme vaikuttavista asioista. Ja saada sen pohjalta aikaan positiivista toimintaa.

Entä huonossa kunnossa olevat kiinteistöt –  olisiko meidän syytä lähestyä rakennuksiin kertynyttä kymmenien miljardien korjausvelkaa uusin keinoin? Kunnossapidossa olisi liian helppoa syyttää asiantilasta pelkästään rahapulaa. Rahaa kyllä on. Kyse on usein enemmänkin siitä, mihin käytämme varat.

Jospa meidän pitääkin kehittää rakennuksillekin fitness-ranneke, joka muistuttaa aika ajoin esimerkiksi ajankohtaisista tarkastuksista ja huoltotoimista? ”Rannekkeen” hoitamattomista hommista toistuvasti lähettämät moitteet voisivat kannustaa parempaan kiinteistönpitokulttuuriin.

Vai onko sittenkin niin, että oikea ammattilainen muistaa tehdä työnsä ilman vähä-älyisen rannekkeen muistutteluakin?

Kirjoittaja: Jussi Mattila on Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja, ROTI 2017-hankkeen Rakennukset-paneelin puheenjohtaja

ROTI 2017 -aiheesta lisää verkossa:

https://roti2017.wordpress.com

www.twitter.com/ROTI2017

www.facebook.com/ROTI2017

www.roti.fi

 

Lue lisää

Katso kaikki