Energiatehokkuuden lisääminen kiinteistöissä taajuusmuuttajien ja moottorien avulla

 

Kiinteistöissä ilmanvaihdon-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tärkeys on kiistaton, mutta niiden energiankulutus on huomattavan suuri. Yli 50 % kiinteistöjen vuosittaisesta energiankulutuksesta menee lämmitykseen, viilennykseen sekä ilmanvaihtoon. Kun näiden eri järjestelmien energiankulutusta pystytään pienentämään, saavuttaa kiinteistö uuden tason niin energiatehokkuudessa kuin hiilijalanjäljen pienentämisessä.

ABB:n Helsingin tehtaalla valmistettava ACH580-taajuusmuuttaja on tärkeä olennainen osa ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän käyttövarmuutta, energiatehokkuutta ja optimoitua ohjausta. ACH580 taajuusmuuttaja mahdollistaa vaivattoman ja energiatehokkaan käyttökokemuksen yksinkertaisuuden ja luotettavuuden kautta, olipa sitten kysymyksessä pumppu, puhallin tai kompressori. Taajuusmuuttajilla vaikutetaan suoraan laitteen verkosta ottamaan virtaan, jolloin energiaa säästyy 20–60 % verrattuna ”vanhempiin” ilmamäärän/virtauksen säätötekniikoihin.

ACH580 on markkinoiden kompaktein taajuusmuuttaja, joka voidaan asentaa kylki kylkeen pieneen tilaan. Drive Composer PC – työkalulla taajuusmuuttajille on mahdollisuus tehdä valmiita parametrointitiedostoja, joiden avulla voidaan saavuttaa äärimmäisen nopea käyttöönottoprosessi. Lisäksi työkalulla voidaan etähallita taajuusmuuttajia Ethernet verkossa. ACH580 taajuusmuuttajasarja tukee yleisimpiä taloautomaatio väyliä kuten esimerkiksi BACnet/IP, BACnet MSTP, Modbus RTU.

EU Ecodesign standardi kuvaa sähkömoottoreiden hyötysuhteita. Standardin energiatehokkuusluokilla on merkinnät IE1, IE2, IE3, IE4 ja IE5, joista IE5:llä on suurin hyötysuhde. ACH580 taajuusmuuttajien avulla pystytään ohjaamaan IE4/IE5 SynRM-moottoreita ja tällä yhdistelmällä saavutetaan oikosulkumoottoria matalampi käyntilämpötila sekä parempi hyötysuhde. Näiden ominaisuuksien yhdistämisellä pienennetään järjestelmän energiankulutusta, pidennetään laakereiden voiteluväliä ja lisätään moottorin käämin elinikää, joka parantaa järjestelmän toimintavarmuutta. IE4 ja IE5 luokan moottorit säästää 5–15 % enemmän energiaa verrattuna IE2 ja IE3 luokan moottoreihin. Isoin vaikutus eri moottorityypeissä näkyy osakuormilla.

ABB:n suomalaista tuotantoa olevat SynRM-moottorit valmistetaan pääosin samalla tekniikalla kuin oiko- sulkumoottorit. Ero syntyy roottorissa, jossa ei ole magneetteja tai käämitystä ollenkaan. Tästä syystä moottorilla on 40 % pienemmät lämpöhäviöt ja myös pienempi käyntilämpötila, mikä mahdollistaa perinteistä oikosulkumoottoria pidemmän elinkaaren.

SynRM-moottorin ohjaamiseen tarvitaan aina taajuusmuuttaja. Yhdistämällä ACH580-taajuusmuuttaja ja SynRM-moottori, kiinteistö saavuttaa ilmanvaihdolle ja ilmastoinnille asetetut tärkeät toimintavarmuus- ja energiatehokkuusvaatimukset. Taajuusmuuttaja ja SynRM moottoripaketin takaisinmaksuaika on usein jopa alle vuoden johtuen huomattavasti pienemmistä OPEX kustannuksista.

 

Kirjoittaja: Juho Mustonen

Asiakkuuspäällikkö, ABB Oy

 

 

Lue lisää

Katso kaikki