Energian puolesta pienestä pitäen

Energiapaletti monipuolistuu kaiken aikaa. Tero Tulokas uskoo, että eri energiamuodoille on aina kysyntää.

Kun puhutaan edistyneimmästä polttotekniikasta, katseet on suunnattava Kiinaan. Jos maan tiukat päästörajat alkavat tuottaa tuloksia ja levitä suurkaupungeista koko maahan, ilmanlaatuongelmat voivat energiantuotannon osalta olla historiaa.

”Tuotekehityksemme kärki on keskittynyt päästöjen alentamisen teknologioihin, erityisesti Kiinaan. Siellä ostetaan selvästi edistyksellisempää polttotekniikkaa kuin Euroopassa”, kertoo Oilon Oy:n tuore toimitusjohtaja Tero Tulokas.

Oilon on operoinut Kiinassa jo kauan ennen kuin Tulokas tuli taloon kymmenen vuotta sitten. Vuosien aikana Kiinasta on kasvanut erittäin merkittävä markkina Oilonille, joka myy siellä etenkin kaasupolttimia saastuttavan kivihiilen polton tilalle.

”Fossiilisista polttoaineista maakaasu tuottaa myös vähiten hiilidioksidipäästöjä energiayksikköä kohden. Kivihiileen verrattuna hiilidioksidipäästöjä syntyy alle puolet.”

Kiina on uusiutuvan energian suhteen maailman suurin investoija tuuli ja aurinkoenergia ovat tärkeimmät sähköntuotannossa, mutta lämmöntuotannossa ja viilennyksessä kiinnostus esimerkiksi lämpöpumpputeknologioita kohtaan on suurta.

Tulokas kertoo, että kiinalaiset ja suomalaiset asiakkaat ovat melko samanlaisia, molemmat arvostavat suoraa kommunikointia. Kiinassa täytyy ystävystyä ihmisten kanssa ennen kuin bisneksiin päästään kunnolla. Mutta kun tämä tapahtuu, syntyy lojaaleja asiakassuhteita. Kiinalaiselle asiakkaalle joustava ja nopea palvelu on tärkeää, rakennuksen järjestelmineen pitäisi olla valmiina heti paikalla.

Energiamies

Tero Tulokas on hyörinyt energia-asioiden parissa koko elämänsä. Lapsena hän kierteli pannu- ja lämmönjakohuoneita isänsä matkassa ja tunsi jo nuorella iällä melkein kaikki mahdolliset tavat tuottaa energiaa. Opiskeluaikanaan Tulokas meni hommiin paikalliselle energialaitokselle, jossa vuosien mittaan eteni liiketoimintajohtajaksi.

Energiantuotanto monipuolistuu entisestään tulevaisuudessa. Tulokas sanoo, että jatkossakin erilaiset tekniikat tukevat toisiaan. Niin uusiutuvaa kuin fossiilisiakin tarvitaan, mutta suuri kehitys siirtyy vauhdilla uusiutuvien suuntaan.

Suomessa on edelleen parisataatuhatta öljylämmitteistä taloa. Tulokas uskoo, että suurin osa tulee muuttumaan hybriditaloiksi lähivuosikymmeninä, joissa öljypoltin toimii varajärjestelmänä ja kylmimpien päivien varalle ja muulloin pärjätään vaikkapa ilma-vesilämpöpumpulla. Varmasti monet järjestelmät vaihtuvat kokonaan pois fossiilisista, mutta monesti kynnys lähteä maalämpöön on kustannusmielessä monille öljylämmittäjille liian korkea.

”Edelleen suuri osa päivittää öljyjärjestelmäänsä. Meillä menee vuosittain useita tuhansia polttimia korvausinvestoineihin, mutta myymme jatkuvsti enemmän myös lämpöpumppuja pienpoltinten tilalle.”

Maailmaa kiertäneenä Tulokas sanoo syvällä rintaäänellä, että suomalainen talotekniikka-ala on maailman mittakaavassa edistyksellinen, ennakkoluuloton ja dynaaminen. Suomi on kansainvälisesti parempaa keskitasoa, mitä tulee uusien teknologioiden nopeaan käyttöönottoon. Toisaalta ala on pirstaleinen, ja pieniä toimijoita on paljon suurten joukossa.

”Kun vertaa rakentamisen laatua Suomessa ja muualla, voi sanoa, että Suomessa laatu on korkea. Kosteusvaurioiden ja muiden laatuongelmien suhteen pitäisi varmaan kysyä, onko vastuuketju käytön ja investoinnin suhteen mennyt oikein.”

Tulokkaan mukaan alan kehittymisen kannalta on tärkeää, että uusia asioita pilotoidaan rohkeasti ja riittävässä mittakaavassa, ja että niistä saatuja tietoja hyödynnetään yleisesti.

Raskasöljypolttimista lämpöpumppuihin

Tulokas luonnehtii Oilonia lämminhenkiseksi perheyritykseksi. Viime vuoden liikevaihdon arvioidaan varovasti olevan noin 70 miljoonaa euroa ja tilauskanta on Tulokkaan mukaan hyvällä mallilla.

Oilonin alkuperäinen liikeidea oli valmistaa raskasöljypolttimia. Raskasöljynpoltto on yrityksen tuotearsenaalissa edelleen, mutta kokonaisuudessaan tuotearsenaali on uusiutunut moneen kertaan ja monella tavalla. Silti keskiössä on edelleen poltintekniikka kaikissa mahdollisissa kokoluokissa ja sovelluksissa.

Lämpöpumput tulivat mukaan kuvioon parikymmentä vuotta sitten, ja ne muodostavat nykyisin noin 20 prosenttia Oilonin liiketoiminnasta. Yritys on myynyt kiinteistölämmitysratkaisujen lisäksi myös teollisuusmittakaavan lämpöpumppuratkaisuja lämmitykseen ja/tai jäähdytykseen hyvällä menestyksellä.

Uusinta osaa tuoteportfoliosta edustavat uuden F-kaasuasetuksen edellytykset kirkkaasti täyttävät ratkaisut.

Kuka?

Tero Tulokas
Toimitusjohtaja, Oilon Oy
Konetekniikan DI, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Asuu omakotitalossa Lahdessa.
Perheeseen kuuluu vaimo ja 10-, 15- ja 17-vuotiaat tyttäret sekä.
Harrastaa monipuolista kuntoliikuntaa, kuntosalikortti ollut käytössä usean vuoden.
Opiskelee työn ohessa MBA-tutkintoa. ”Opiskelu on tuo omaan tuohon syvyyttä ja ahaa-elämyksiä jatkuvasti. Aika raskasta se on, mutta erittäin mielenkiintoista.”

Lue lisää

Katso kaikki