Asuminen energiankulutuksen ytimessä

Asumisen ja energian osuus kotitalouksien hiilijalanjäljestä on noin 30 prosenttia. Puhtaat teknologiat ja energiatehokkuuspalvelut auttavat asumisen ilmastovaikutusten vähentämisessä, mutta muutos ei tapahdu itsestään, kirjoittaa Motiva Oy:n asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Energianeuvonta muistuttaa, että vaikuttavien ilmastotekojen taustalla on ymmärrys omasta kulutuksesta ja oikea tieto kulutustapojen muuttamiseksi. Motivan kuluttajaneuvonta ja energianeuvojat ympäri Suomen kampanjoivat lokakuussa vastuullisen ja tiedostavan sähkönkäytön puolesta.

Valtaosalle energian säästäminen tarkoittaa pieniä tekoja. Nyt on kuitenkin aika ottaa käyttöön uusia ja tehokkaampia temppuja, joilla hillitään sähkönkäytön ja -tuotannon ilmastovaikutuksia.

Opintomatka alkaa sähköyhtiön online-palvelusta ja oman kulutusprofiilin selvittämisestä. Sen jälkeen voi omassa arjessa tehdä mielekkäästi sekä kulutusta että hiilijalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja. Vaikuttavat ilmastoteot vaativat oman kulutuksen tarkkailua.

Erityisesti kotitaloudet, joissa tilojen ja käyttöveden lämmitystä hoidetaan sähköllä, hyötyvät tarkasta kulutusseurannasta ja kulutuksen ajallisesta siirtämisestä sähkön tuotantotilanteen mukaan. Se on taloudellisestikin järkevää, sillä sähkön hinta tulee vaihtelemaan ja sähkölaskussakin saattaa pian olla kulutushuippujen tasaamiseen kannustava tehomaksu.

Suomalainen elämänrytmi näkyy valtakunnallisesti kulutuspiikkeinä aamulla ja illalla, jolloin kodeissa on enemmän elämää ja aktiviteetteja. Jotta puhtaasti tuotettu sähkö riittää, kulutuspiikkejä pitää loiventaa. Kodeissa on jo nyt teknologiaa, erilaisia lämmityksen ja ilmanvaihdon säätölaitteita sekä kodinkoneissa ajastimia, jotka auttavat sähkönkäytön tasaamisessa ja siirtämisessä.

Tekoäly opastaa taloyhtiöitä energia-asioissa

Koronapandemia siirsi myös monen taloyhtiön yhtiökokouksia. Energia-asiat ovat yksi keskeinen asia kokouksessa, ja jokaisen osakkaan kannattaa niistä olla tietoinen.

Motiva tarjoaa taloyhtiöille myös tekoälyneuvontaa energia-asioissa. Näppärä tekoälybotti Energia-assari opastaa alkuun energiatehokkuuden parantamisessa.

Yhtiökokoukseen kannattaa jokaisen asukkaan osallistua, vaikka ei kuuluisi taloyhtiön hallitukseen eikä hallitusvastuukaan kiinnostaisi. Yhtiökokouksessa kuitenkin päätetään jokaisen huoneiston omistajan omaisuudesta. Taloyhtiön toimintakertomukseen on tärkeää kirjata tiedoksi lämmön, kiinteistösähkön ja veden kulutustiedot.

Vesi- ja energiakustannukset ovat varsin suuri siivu taloyhtiön hoitokuluista, joten niiden kulutustasoja on hyvä seurata säännöllisesti. Taloyhtiön hallituksen onkin seurattava kulutustasoja säännöllisesti.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa kannattaa vastuuttaa yksi hallituksen jäsen tai vaihtoehtoisesti isännöitsijä seuraamaan kulutustasoja ja raportoimaan hallituksen kokousten yhteydessä kulutuksessa tapahtuvista mahdollisista poikkeamista. Näin havaitaan nopeasti vaikka sulanapitolämmityksen vikaantumisesta aiheutuva roima kulutuksen kasvu tai osataan lähteä etsimään muita kulutuksen kasvun syitä.

Taloyhtiön korjaussuunnitelma ajantasalle

Myös energiaremontilla on taloyhtiön kuluja mahdollista leikata. Yhtiökokouksessa on syytä keskustella myös siitä, onko taloyhtiön korjaussuunnitelma ajantasalla ja onko siinä riittävästi huomioitu energiatehokkuuden parantaminen suunniteltujen korjausten yhteydessä.

Jos taloyhtiössä on ollut mietinnässä energiatehokkuutta parantavia korjauksia, on nyt aika tarkistaa niiden ajankohtaisuus. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustusta, jolla voi pienentää korjauskustannuksia.

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.

Asumismukavuus ja energiankulutus samassa paketissa

Taloyhtiössä olisi hyvä päättää tavoiteltavasta sisälämpötilasta ja viestiä tämä myös huoltoyhtiölle. Joko hallitus tai yhtiökokous voi tehdä tämän päätöksen. Energiatehokas sisälämpötila on noin 20-22 astetta, mutta muun muassa vetoisuus ja asukkaiden ikärakenne voivat vaikuttaa siihen, mikä sisälämpötila koetaan miellyttäväksi.

Vetoisat olosuhteet tuntuvat selvästi vedottomampia kylmemmiltä, joten esimerkiksi ikkunoiden tiivisteiden kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota. Asukkaille on myös hyvä toimittaa tiedotteita ilmanvaihdon ja termostaattien oikeanlaisesta käytöstä.

Tukea energiakysymyksiin

Energia-asioita ei kannata jäädä yksin pohtimaan, sillä tukea on paljon saatavilla. Motivan tekoälybotti Energia-assari opastaa taloyhtiöitä energiatehokkuuden parantamisessa.

Energia-assari löytyy Motivan verkkosivuilta, ja se vastaa muun muassa lämmitykseen ja ilmanvaihtoon, energia-avustuksiin ja energiatodistuksiin liittyviin kysymyksiin sekä ohjaa kysyjät tarkemman tiedon lähteille.

Taloyhtiöiden hallituksen jäsenille Motiva suosittelee maksuttoman energiaekspertti-kurssin käymistä verkkokurssina, jotta taloyhtiön energia-asiat tulevat tutuiksi. Energia-eksperttimateriaalit ovat myös vapaasti käytettävissä omatoimiseen asioihin perehtymiseen.

Lue lisää

Katso kaikki