Älykkäistä taloista puuttuvat enää palvelut

Eri luvuilla mitattuna kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä rooli kansantalouden, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisen näkökulmista.

Eri luvuilla mitattuna kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä rooli kansantalouden, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisen näkökulmista. Siksi toimivampien ratkaisujen ja uusien palveluiden kehittämisellä kiinteistö- ja rakennusalalla on parhaimmillaan valtavat vaikutukset. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan muun muassa parantaa rakennusten kunnossapitoa, edistää energiansäästöä ja asumisen palveluiden tarjontaa.

Alalla riittää vielä rutkasti töitä digitalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä. Kiinteistö- ja rakennusala ei ole Suomessa eikä maailmallakaan vielä kovin pitkällä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Mahdollisuuksia siis riittää!

Kiinteistöissä alkaa olla jo jonkin verran teknologiaa, mutta älykkääksi kiinteistö muuttuu vasta silloin, kun teknisiä valmiuksia hyödynnetään esimerkiksi kunnossapidossa, energiatehokkuudessa sekä asumisen uudenlaisissa palveluissa.

Teknologiset valmiudet avaavat mahdollisuuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseen monille toimijoille, kuten isännöinnille. IOT:lla ja muilla tavoilla kiinteistöistä kerätyn datan hyödyntäminen on merkityksellistä vasta silloin, kun siihen pohjaten luodaan lisäarvoa kiinteistön omistajalle ja asukkaille. Digitaalinen ja reaaliaikainen kiinteistödata mahdollistaa esimerkiksi isännöinnille reaaliaikaisen ja tehokkaamman kiinteistön arvosta huolehtimisen.

Voisiko kiinteistödatan avulla esimerkiksi perustella taloyhtiöissä tarvittavia remontteja? Olisiko taloyhtiöiden yhtiökokouksissa helpompi saada läpi ajoissa toisinaan vaikeita remonttipäätöksiä, kun datan myötä olisi osoittaa tilannekuva, ”mustaa valkoisella”, kiinteistön kunnosta ja esimerkiksi kulutustiedoista?

Älykkäät kiinteistöt ja kodit mahdollistavat myös uuteen teknologiaan ja dataan pohjautuvat asumisen palvelut. Digipalveluille on taloyhtiöissä kysyntää, sillä Isännöintiliiton tekemän selvityksen mukaan asukkaat ja osakkaat ikään katsomatta haluavat digipalveluita asumiseen.

Tuoreimman ROTI-raportin mukaan älykkäässä rakennuksessa viihtyvyys ja ympäristövaikutukset kulkevat käsi kädessä: Sensoriteknologian avulla ja algoritmeilla on nostettu viihtyvyyden tasoa ja saavutettu energiansäästöä 10–30 prosenttia. Kehittämällä rakennusten älykkyyttä ja digitaalisia palveluita EU:n asettama tavoite rakennuskannan hiilineutraaliudesta vuonna 2050 on mahdollista saavuttaa.

Taloyhtiö voi digitaalisilla ratkaisuilla säästää rahaa, sujuvoittaa kiinteistönhoitoa ja kohentaa asumismukavuutta. Tekniikka toimii jo, mutta palveluita kaivataan lisää. Digipalvelut lisäisivät suomalaisten asumisessa arvostamia asioita: turvallisuutta ja rauhallisuutta sekä palveluiden saatavuutta. Älykodit älykkäine asumisen palveluineen ovat vasta tulossa.

 

Marianne Falck-Hvilstafeldt

ROTI 2019 Digitaaliset ratkaisut -paneelin jäsen

Kehityspäällikkö, Suomen Isännöintiliitto ry

Lue lisää

Katso kaikki