TIETOMALLINNUS SWECO

SmartDrawings on ollut osana Swecon rakennesuunnitelmia yli kaksi vuotta, ja palvelu on laajentunut kattamaan myös talotekniikkasuunnitelmat. Talotekniikka-asennuksissa tietomallin tietosisältö ja 3D-geometria helpottavat suunnitelman ymmärtämistä ja mahdollistavat saumattoman kommunikoinnin eri osapuolten välillä.

SmartDrawings-palvelu helpottaa suunnitelmiin pääsyä ja tehostaa suunnittelualojen sekä rakennushankkeen eri osapuolten välistä kommunikaatiota. Palvelu tuo älyn perinteisiin 2D-tulosteisiin ja lisää Swecon suunnitelmien käytettävyyttä merkittävästi, suunnaten samalla kohti paperitonta työmaata. Uudet ominaisuudet mahdollistavat Swecon tekemien suunnitelmien kautta paremman kommunikaation rakentamisprosessissa sekä virheettömämmän toteutuksen.

Lue lisää

Katso kaikki