Uusia professoreita TTY:n Rakennustekniikan laitokselle

Mikko Malaska aloitti rakenteiden suunnittelun professorina elokuussa ja Arto Saari rakennustuotannon ohjauksen professorina syyskuussa.

Mikko_malaska_yksi_rajattuMikko Malaska on aloittanut professorin tehtävässä rakennustekniikan laitoksella 1.8.2015. Hän tuo vahvaa kansainvälistä kokemusta rakenteiden suunnittelun alalta.

Professuurin ala on rakenteiden suunnittelu. Malaska tutkii ja kehittää rakenteita, niiden suunnittelumenetelmiä sekä suunnittelua ohjaavia normeja.

”Koulutuksen lähtökohtana on antaa valmistuville suunnittelijoille eväät kehittyä lainsäädännössä määriteltyjen niin sanottujen poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnittelijoiksi”, Malaska sanoo.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena on tulevaisuuden rakennesuunnitteluprosessi, jossa hyödynnetään tehokkaasti rakennetekniikan ICT-sovellutuksia, tietomalleja sekä numeerisia analyysi- ja mitoitustyökaluja.

”Rakennusten suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessit ovat siirtymässä digitaalisiksi ja malliperusteisiksi. Pyrkimyksenä on kehittää rakennesuunnittelun menetelmiä sekä digitaalista suunnitteluprosessia siten, että olemassa olevaa tekniikkaa ja suunnittelijoiden välistä yhteistyötä voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin”, Mikko Malaska sanoo.

Malaskan toinen iso tutkimusalue on rakenteiden palotekninen tutkimus. Tutkimuksen mahdollistaa TTY:n korkeatasoinen palolaboratorio.

 

arto_saari_yksi_rajattuArto Saari aloitti rakennustuotannon ohjauksen professorina rakennustekniikan laitoksella 1.9. Tuoreen professorin toimenkuvaan kuuluu oman tutkimusalueen tutkimuksen ja opetuksen johtaminen.

Tutkimuspuolella kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa rakentamisprosessi ja sen kehittäminen, rakennushankkeiden johtaminen, uudet hankeosapuolten yhteistoimintaan pohjautuvat toteutusmuodot sekä rakentamisen innovaatiotoiminta.

Saaren tavoitteena on muodostaa tutkimusryhmä, johon tulee kuulumaan muutama kokeneempi tutkija, väitöskirjan tekijöitä sekä diplomityöntekijöitä. Toiveissa on myös kehittää kurssitarjontaa yhdessä laitoksen henkilöstön kanssa.

”Minua kiinnostaa erityisesti rakentamisen laatu ja sen parantaminen. Koko rakentamisketjun laadunhallinta nousee erityisen tärkeäksi kun siirrytään nollaenergiarakennusten (nZEB) rakentamiseen”, Saari kertoo.

Yhtenä painopistealueena on korjausrakentaminen.

”Lähiöt vaativat laajassa mitassa sekä teknisiä että toiminnallisia korjaustoimenpiteitä. Samoin julkisissa rakennuksissa on paljon sisäilma- ja kosteusongelmia. Myös uudet osapuolten yhteistoimintaan perustuvat hankemuodot kiinnostavat – sekä talonrakennus- että infrahankkeissa.”

Uusi professori tuo mukanaan TTY:lle laajasti rakennushankkeiden hallinnan ja johtamisen osaamista sekä vankkaa kokemusta tutkimusyhteistyöstä teollisuuden ja julkishallinnon kanssa.

”Olen johtanut kymmeniä tutkimus- ja kehitysprojekteja Lisäksi olen viimeisen viiden vuoden aikana valvonut tai ohjannut seitsemän väitöskirjaa ja 80 diplomityötä, josta pääosa on tehty rakennusteollisuudelle. Niiden kautta olen saanut ajantasaisen mielikuvan siitä, millaisten ongelmien kanssa yritykset painivat”, hän sanoo.

 

Lue lisää

Katso kaikki