Valoisa visio energiasta

Energia mahdollistaa asioita, joista emme vielä tiedä mitään. Siksi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä suhtautuu valoisasti energian käyttöön.

Toimitusjohtajan uran voisi aloittaa mukavammissakin merkeissä kuin Jukka Leskelä viime syksynä. Heti alkuun hän sai tehtäväkseen viedä koko Energiateollisuutta koskevan organisaatiouudistuksen loppuun. Jo kolme päivää ennen uuden toimensa aloittamista hänen piti antaa ilmoitus yt-neuvotteluista.

Leskelän on pitänyt kiireisenä myös vilkkaasti käyty keskustelu Suomen energiapolitiikasta. Hänen toiveenaan on esimerkiksi ollut, että Suomessa maltettaisiin antaa markkinoiden ohjata investointeja ja tuotantoa.

”Energiajärjestelmä tulee kalliiksi, jos sitä jatkuvasti tuetaan. Yhteiskunnan panoksia pitäisi ohjata osaamiseen, tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kokeiluun”, Leskelä sanoo.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa haastavin tehtävä tulee Leskelän mukaan olemaan öljyn käytön puolittaminen. Tähän ei päästä pelkästään lisäämällä bioenergiaa, siksi sähköinen liikenne näyttelee tulevaisuudessa tärkeää roolia.

”Sähköjärjestelmän joustavuudesta ja toimivuudesta sekä tuotantokapasiteetin riittävyydestä pitäisi huolehtia samalla, kun tehdään uudistuksia”, Leskelä muistuttaa.

Suomalaisessa energiakeskustelussa tutuksi käynyt vastakkainasettelu on saanut uusia muotoja. Pari vuotta sitten vastakkain olivat ydinvoiman ja uusiutuvien kannattajat. Nyt uusiutuvien kesken nokitellaan siitä, onko bioenergia kenties sittenkään hyvä juttu, vai pitäisikö kaiken uusiutuvan olla peräisin auringosta ja tuulesta.

”Mielestäni olisi aina parempi puhua tavoitteista ja pohtia miten ne parhaiten saavutetaan. Jos vain puhutaan keinoista, se on tyhjää puhetta.”

Energiaa hyvällä omallatunnolla

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa on vielä valtavasti potentiaalia jäljellä, eikä tehokkaampi energiankäyttö ole Leskelän mukaan keltään – edes energiayhtiöiltä – pois.

”Toisaalta jatkuvasti syntyy uusia kivoja asioita, joita energian avulla voi tehdä. Tulevaisuuden energiajärjestelmä on onnistunut, kun meidän ei koko ajan tarvitse miettiä, että energia aiheuttaa ongelmia, ja siitä voi nauttia hyvällä omallatunnolla. Energia mahdollistaa elämänlaadun, jota voi saada asioista, joista emme vielä tiedä mitään. Hyvänä esimerkkinä vaikka Pokémon Go.”

Uusi suuri energiajärjestelmiin liittyvä muutos koskee asiakkaan ja energiayhtiön välistä roolitusta.

”Asiakkaan asema on kaikin tavoin aikaisempaan verrattuna parempi. Teknologia on valtavasti kehittynyt ja monipuolistunut. Digitaalisuus tekee asiakkaan paljon kiinnostavammaksi: hänelle voi tarjota palveluja aivan eri tavalla kuin ennen.”

Rakennusten teknistyessä Leskelä toivoo, ettei niistä ja niiden teknisistä järjestelmistä tehtäisi liian vaikeita käyttää.

Hyvää ja huonoa ohjausta

Leskelän mielestä on hyvä, että energiatehokkuusasioita säädellään EU:n tasolta.

”Parhaimmillaan sääntely on silloin, kun sovitaan laitekohtaisista asioista, koska näin ohjataan ja harmonisoidaan tuotekehitystä Euroopan laajuisilla markkinoilla, eikä jäsenmaiden tarvitse itse keksiä omia sääntöjään.”

Energiakäytölle asetetut kiintiöt eivät ole Leskelän mukaan hyvä ratkaisu, sillä ne eivät kerro energiatehokkuudesta mitään.

”Kiintiön voi käyttää hyvin tehottomasti. Aina pitäisi lähteä siitä, että aidosti syntyy palvelua pienemmällä energialla, eikä niin että vähennetään palvelua.”

KUKA?

Jukka Leskelä

  • Luonnontieteistä ja luonnosta kiinnostunut DI opiskeli kemiaa TKK:lla.
  • ”Minulla on aina ollut ajatuksena, että työllä pitää olla merkitystä, sillä pitää voida vaikuttaa esimerkiksi ympäristöasioihin myönteisesti.”
  • Innokas lintuharrastaja. Armollinen harrastus myös kiireiselle ihmiselle, koska lintuja on joka paikassa. Sekin on lintuhavainto, että niitä ei ole.
  • Perheeseen kuuluu vaimo ja 12-vuotias poika, jonka yleisurheiluharrastuksessa Leskelä on aktiivisesti mukana. Perheen tuorein jäsen on novascotiannoutajan pentu Tosca.
  • Asuu omakotitalossa Nurmijärven Klaukkalassa.

Teksti ja kuva Minna Kärkkäinen

 

Lue lisää

Katso kaikki