Suvi Karirinne VEBIC-tutkimusalustan johtajaksi

Vaasan yliopisto panostaa energia-alan tutkimukseen, kun energiamurroksessa siirrytään entistä laajemmin keskitetystä tuotannosta hajautettuun.

Tekniikan tohtori Suvi Karirinne, 46, on nimitetty Vaasan yliopiston Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC -tutkimusalustan johtajaksi. VEBIC on energiaan ja kestävään kehitykseen keskittynyt avoin ja monitieteinen tutkimus- ja innovaatioalusta.

Karirinne siirtyy Vaasan yliopistoon Biolan Ekoasuminen Oy:n toimialapäällikön tehtävästä, jossa hänen vastuullaan on ollut muun muassa ekologisen asumisen kehittäminen ja tuotteistaminen. Uudessa tehtävässään hän aloittaa työt 19. marraskuuta 2018.

Karirinteellä on vankka kokemus TKI-hankkeiden johtamisesta sekä kattavat verkostot yrityksiin ja rahoittajiin, mikä on tärkeää tutkimusalustan johtamisessa ja kehittämisessä. Karirinteen kokemus uusiutuvan energian liiketoiminnan rakentamisesta vahvistaa VEBICin asemaa monitieteisenä energian ja kestävän kehityksen tutkimusalustana.

VEBICissä yhdistyvät monialainen tutkimus ja yritysmaailman osaaminen. Tuloksena on globaalisti vaikuttavia ratkaisuja vähäpäästöisen energiantuotannon ja kestävää kehitystä tukevan liiketoiminnan yhdistämiseksi. Energia ja kestävä kehitys ovat yksi Vaasan yliopiston tutkimuksen painoaloista.

”Energiamurros muuttaa energiantuotantoa keskitetyistä ratkaisuista hajautetumpiin järjestelmiin. Tämä yhdessä digitalisaation kanssa muuttaa energiasektorin toimintaympäristön rakennetta ja liiketoimintamalleja sekä asiakkaan roolin passiivisesta aktiiviseksi”, Karirinne sanoo.

VEBICissä tehtävän tutkimuksen piiriin kuuluvat uusi energiateknologia sekä sen käyttöönoton vaikutukset liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Projektit keskittyvät esimerkiksi uusiutuviin polttoaineisiin ja joustavaan energiantuotantoon.

Tutkimusympäristön luomiseen ja laboratorioiden varustamiseen on investoitu runsaat neljä miljoonaa euroa. Tästä iso osa on saatu rahoituksena Tekesiltä ja energiateknologiayrityksiltä.

”Paneudumme myös polttomoottoreita käyttävien voimaloiden sähköjärjestelmiin, energiantuotannon hukkaenergian ja päästöjen vähentämiseen sekä energiasektorin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin näkökohtiin. VEBIC-tutkimusalustalla Vaasan yliopisto vahvistaa näin asemaansa energiatutkimuksen kansainvälisessä kärjessä.”

Mutta mikä on selitys sille, että Vaasa vetää energia-alan osaajia puoleensa ja miten siitä on ylipäätään kehittynyt yksi Suomen energiatutkimuksen klustereista?

”Tämä on Hyvä kysymys. Nähdäkseni Vaasa on hyvin määrätietoisesti rakentanut vahvuuksiaan, ja kun siellä on riittävä yritysmassa, muodostuu sen oheen myös laaja alihankintaverkosto. Kun samalla on satsattu myös koulutukseen ja osaamiseen, on saatu tuloksia aikaan.”

”Olen itsekin ihaillut vaasalaisten rohkeutta ajatella isosti sekä heidän pelottomuutta näissä asioissa. Näin sen näen ulkopaikkakuntalaisena.”

Energiamurroksessa mahdollisuus

Energiamurros on myös mahdollisuus uusien kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen. Vaasan yliopiston uudistunut organisaatio, kolme uutta avointa tutkimusalustaa sekä aktiivinen yhteistyö ja tekemisen meininki alueen toimijoiden kesken antavat hyvät edellytykset vastata tulevaisuuden haasteisiin.

”Odotan suurella mielenkiinnolla, mitä saamme yhdessä aikaan”, Karirinne kertoo.

”Taustani on monitieteinen ja monialainen, lisäksi olen monikielinen – puhun luonnon- ja insinööritieteitä, bisnestä, johtamista ja asiakasta. Uskon, että monipuolinen taustani tuo erilaista ja täydentävää näkemystä yliopistossa tehtävään energialiiketoiminnan tutkimukseen.”

”VEBICin johtajana yksi tehtäväni on aktivoida tieteellisiä yksiköitä läpileikkaavaan tutkimustoimintaan. Kaikki mielenkiintoinen ja uusi tapahtuu yleensä rajapinoilla; siellä missä kohtaavat teknologiat, prosessit, palvelut ja ihmiset”, Karirinne kertoo.

Karirinne on toiminut kestävän energiantuotannon ja kehityksen parissa 20 vuoden ajan. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Satakunnan ammattikorkeakoulussa uusiutuvaan energiateknologiaan ja energiatehokkuuteen keskittyvän tiimin vetäjänä sekä FinNuclear ry:ssä yrityskonsortiokehityksestä vastaavana projektipäällikkönä.

Kokeneen energia-alan toimijan kommenteista heijastuukin realismi. Kun ollaan ammatti- tai tiedekorkeakoulussa, niin siellä tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. On ymmärrettävä, mikä on realismia etenkin pk-yrityksissä, joiden on toimittava koko ajan ja säilytettävä toimintakyky uusienkin hankkeiden kohdalla.

”Tässä vaiheessa kaikkea ei vielä tiedä eikä hahmota. Mutta VEBICistä haluaisin sellaisen yksikön, joka tarjoaa sekä palvelujaan yrityksille että uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suurin haaveeni liittyy sekä globaalissa että kansallisessa mittakaavassa siihen, että voisimme luoda ratkaisuja isoihin ongelmiin.”

Mutta miten Karirinne päätyi alkujaan ”energiaexpertiksi”, ja mikä ajoi tällaiselle uralle?

”Puhdasta määrätietoisuutta minulla ei ollut. Kun sekä graduni että väitöskirjani liittyivät kahteen eri tieteenalaan, niin havaitsin, kuinka yksityiskohdat liittyvät suurempiin kokonaisuuksiin.”

”Materiaalitieteilijänä tunnen ilmiöt jo atomitasolla ja silloin ymmärtää paremmin myös niiden taustat. Energia-alalla on kuitenkin kahdet kasvot: teknologiset ja poliittiset”, Karirinne huomauttaa.

”Tässä ajassa on luotava olemassa olevilla ja järkevän kehityskaaren omaavilla energiateknologioilla parasta mahdollista politiikkaa huomioiden aikamme realiteetit ilmasto- ja ympäristökysymyksiin liittyen. Tämä energia-alan ”janusmaisuus” kiehtoo minua edelleen.”

 

Suvi Karirinne

Vaasan yliopiston Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC -tutkimusalustan johtaja 19. marraskuuta alkaen.

Koulutus: Tekniikan tohtori (Tampereen teknillinen yliopisto vuonna 2004.) Filosofian maisteri (Turun yliopisto, pääaineina epäorgaaninen kemia ja sovellettu fysiikka).

Työt: Alkujaan tutkijana Satakunnan ammattikorkeakoulussa, sitten muun muassa projektipäällikkönä FinNuclear ry:ssä ja viimeksi toimialapäällikkönä Biolan Ekoasuminen Oy:ssä.

Perheeseen kuuluvat: Pohjalainen tai oikeastaan vaasalainen puoliso, kaksi koiraa ja nyt jo pesästä lentänyt poika.

Asumismuoto: Suorasähkölämmitteinen omakotitalossa, jossa on varaavat tulisijat, lämpöpumppu ja vihreä sähköliittymä. Vaasassa on toinen pienempi asunto väliaikaisena ratkaisuna.

Harrastukset: Harrastan kajakkimelontaa ja erävaellusta, usein juuri Lapissa.

Motto: ”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä!”

 

Heikki Heikkonen

 

Lue lisää

Katso kaikki