Mitä rakentamisen vastuullisuus tarkoittaa?

Rakennusinsinööri kohtaa päivittäin vaikeita asioita.

Mitä vastuullisuus on?

Rakennusinsinööri kohtaa päivittäin vaikeita asioita. Ne voivat olla teknisiä haasteita tai laadullisia mahdollisuuksia, mutta ne voivat olla myös sanoja. Tänään vaikea asia oli sana: vastuullisuus.

Vastuullisuus kuulostaa aika pelottavalta ja vähän kuivaltakin asialta, jostain pitäisi ottaa vastuuta. Yrityksiin on palkattu vastuullisuusjohtajat, jotka johtavat vastuullisuutta ja kirjoittavat laajoja ja kattavia vastuullisuusraportteja. Jonkun pitäisi niitä lukea, mutta myös ymmärtää.

Vastuullisuuden osa-alueita on kolme: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Jostain syystä vaikuttaa siltä, että ympäristövastuu on syönyt muut vastuut suihinsa, sillä kun vastuullisuudesta puhutaan, siirtyy keskustelu usein ympäristönsuojeluun, kierrättämiseen ja ympäristönäkökohtiin. Vastuullinen yritys tuntee toimintansa ympäristövaikutukset ja kehittää toimintaansa. Mutta mitä muuta vastuullisuus tarkoittaa?

Vastuullisuus on välittämistä

Laadunhallinta- ja muut uudistuneet hallintastandardit vaativat huomioimaan sidosryhmien odotukset ja toiveet. Parhaimmillaan vastuullisuus tarkoittaa sitä, että yrityksen ja sidosryhmien odotukset ja toiveet kohtaavat. Kuljetaan kohti yhteisiä päämääriä, menestytään yhdessä.

Jotta yrityksen toiminta olisi kannattavaa ja kilpailukykyistä, on sen toimittava kestävästi pitkällä tähtäimellä.Yrityksen on itse ymmärrettävä vastuullisuuden merkitys ja sisältö omalla toimialallaan, painopistealueita tai tavoitteita ei voi kukaan muu määritellä.

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaa, mutta vastuullisuus on paljon muutakin. Vastuullisuus on välittämistä.

Onko rakentaminen vastuullista?

Ympäristövastuusta puhuttaessa rakennusalalla on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, mutta me opimme koko ajan.

Taloudellisen vastuun alueella on otettu jo isoja askelia, mm. harmaan talouden torjumisessa. Paljon on opittu ja paljon on menty eteenpäin, mutta matkaa on vielä jäljellä.

Rakennusalalla sosiaalinen vastuu on parhaiten hoidettu oman henkilöstön osalta, mutta mahdollisuuksia olisi vielä esim. sidosryhmien huomioimisessa. Sosiaalinen vastuu onkin osa-alue, johon eniten toivoisin panostusta. Olisi hyvä pysähtyä miettimään, mitä vastuullisuus tarkoittaa rakennusalalla. Mitä vastuullisuus tarkoittaa rakentajalle? Mitä vastuullisuus tarkoittaa rakennusinsinöörille? Tai oikeastaan, mitä vastuullisuus tarkoittaa elämässä?

Miksi välittäisin?

Mitä vastuullisuus minulle tarkoittaa? Vastuullisuus on hyvin henkilökohtainen asia. Huolimatta vastuullisuuden eri osa-alueista, tarkoittaa vastuullisuus tällä hetkellä minulle sosiaalista vastuuta. Haluan olla mukana, apuna ja vaikuttamassa eri yrityksien tapaan kohdella ihmisiä, omaa henkilöstöään sekä myös aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöitä.

Miksi suunnitella ja tavoitella vain oman henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista, kun vaikutusmahdollisuudet ovat paljon laajempia? Miksi arvioida vain omien työntekijöiden kuormittumista ja jaksamista, kun yhteistyökumppaneina voi olla ihmisiä, vuokratyöntekijöitä tai komennusmiehiä, jotka toimivat oman jaksamisalueensa äärirajoilla? Miksi ajatella vain oman yrityksen menestymistä, kun menestyminen toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa? Miksitehdä jokin asia vain osittain, kun sen voisi tehdä kunnollakin? Miksi välittäisin?

Elinkaari ja empaattisuus

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat sama asia. Yhdessä tekemällä ja toisista välittämällä saamme aikaan kestävää ja vastuullista kehittymistä. Elinkaariajattelu ja empaattisuus ovat minulle tärkeitä ja vaikeita sanoja. Mikä sinulle on vastuullisuudessa tärkeää?

 

Kirjoittaja Tiia Tuomi on Kiwa Inspectan rakentamisen sertifiointipalveluiden tuoteryhmäpäällikkö ja pääarvioija.

Lue lisää

Katso kaikki