Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry (ET) uudistaa organisaatiotaan. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.11.2016.

Tuotanto -toimialan johtajaksi on nimitetty DI Pia Oesch, joka on toiminut nykyisessä ET:n organisaatiossa sähköntuotanto -toimialan asiantuntijana.

Markkinat -toimialan johtajaksi on nimitetty VT, MMM Pekka Salomaa (nykyisen ET:n sähkökauppa -toimialan johtaja),

verkot -toimialan johtajaksi DI Kenneth Hänninen (nykyisen sähköverkko -toimialan johtaja) ja työelämä -toimialan johtajaksi VT Kari Laaksonen (nykyisen työmarkkinat -toimialan johtaja).

Toimialojen työtä tukevia horisontaalisia toimintoja vetävät jatkossa johtajat HTM, KTM Eeva Kalli (edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet ja viestintä) ja DI Jari Kostama (jäsenpalvelut, kaukolämpö). Kalli on tähän asti vastannut ET:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista ja Kostama kaukolämpötoimialasta.

EU-edunvalvontaa ja ET:n Brysselin läsnäoloa vahvistetaan perustamalla uusi EU-asioiden päällikön tehtävä, johon on nimitetty DI Joona Turtiainen. Turtiaisen asemapaikka on Bryssel, jonne hän siirtyy vuoden 2017 alussa.

Lue lisää

Katso kaikki