Neljäsosa taloyhtiöiden kevään yhtiökokouksista siirrettiin syksyyn − aikaa syyskuun loppuun asti  

Huhtikuussa hyväksytty väliaikainen lakimuutos mahdollisti sen, että kevään yhtiökokouksen sai siirtää syksyyn koronaepidemian takia.

Neljäsosa taloyhtiöiden kevään yhtiökokouksista siirrettiin syksyyn koronaepidemian takia, paljastaa Isännöintiliiton jäsenilleen tekemä kysely.

Yhtiökokousten takaraja on 30.9. Vastausten perusteella etenkin monilla isoilla taloyhtiöillä on yhtiökokous vielä edessä.

Huhtikuussa hyväksytty väliaikainen lakimuutos mahdollisti sen, että kevään yhtiökokouksen sai siirtää syksyyn koronaepidemian takia. Isännöintiliiton elokuussa tekemän kyselyn perusteella noin 25 prosenttia taloyhtiöistä käytti mahdollisuutta hyväkseen.

− Reilusti yli puolessa niistä taloyhtiöistä, jotka siirsivät yhtiökokoustaan, ei ollut mitään välttämättömiä asioita päätettävänä. Tämä oli ehdottomasti suurin syy kokousten siirtämiselle, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Yhtiökokouksia haluttiin siirtää myös yhdenvertaisuuden toteutumisen ja riskiryhmien suojelemisen takia.

−  Kokousten lykkäämiseen vaikutti myös kokemus siitä, että kaikilla iäkkäillä osakkailla ei ole välttämättä mahdollisuuksia käyttää etäyhteyksiä. Eli kokouksia siirrettiin, jotta osakkailla olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Myös riskiryhmiin kuuluvia haluttiin suojella.

Noin 10 000 yhtiökokousta vielä pitämättä  

Vastausten perusteella näyttää siltä, että etenkin suurissa taloyhtiöissä on ollut vaikeuksia järjestää fyysisiä kokouksia, koska riittävän suuria tiloja ei ole ollut tarjolla. Tämä tarkoittaisi sitä, että lukuisia suuria yhtiökokouksia järjestetään vielä elo-syyskuun aikana.

− Arviolta 10 000 taloyhtiöissä yhtiökokous on vielä pitämättä. Lisäksi voi tulla tarpeita ylimääräisille yhtiökokouksille, jos korjaushankkeita on siirretty ja yhtäkkiä tulee akuutteja korjaustarpeita.

Kyselyn tulokset osoittavat, että etäyhteydet ovat tuoneet osakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua taloyhtiön päätöksentekoon.

− Jotta kokouksia olisi nykytilanteessa mahdollista pitää, etäkokoukset lienevät käytännössä ainoa mahdollisuus. Se tietenkin vaatii lisää sopeutumista vallitsevaan tilanteeseen sekä isännöinniltä, hallituksilta että osakkailta, Viljamaa sanoo.

Lue lisää

Katso kaikki