Miten valita vedenmittausjärjestelmä?

Verton vedenmittauksen asiantuntijat valikoivat viisi taloyhtiössä puntaroitavaa näkökulmaa ennen vedenmittausjärjestelmän hankkimista.

Vedenmittausjärjestelmän valintaan kannattaa paneutua, sillä tehdyn päätöksen taloudelliset vaikutukset näkyvät vuosia taloyhtiön ja asukkaiden pussissa joko ylimääräisinä menoina tai pääomalle voittoa tuottavana energiasijoituksena. Onnistuneesti valittu vedenmittausjärjestelmä on energiainvestointi, joka alkaa tuottaa jo muutamassa vuodessa. Järjestelmän todellinen hinta on todellakin eri asia kuin laitteiston ja asennuksen kertakustannus.

  1. Vedenkulutuslukema

Onko kulutuslukema tutkitusti tarkka ja reaaliaikainen? Lain mukaan valmistajan vastuulla on se, että mittari täyttää mittauslaitedirektiivin vaatimukset ennen käyttöönottoa. Ajantasainen mittaus vähentää kulutusta tehokkaimmin: tapoja on helppo muuttaa, kun omat valinnat konkretisoituvat numeroiksi. Se myös mahdollistaa vikojen ja vuotojen paikantamisen ja auttaa asukasta varmistamaan oman mittarinsa toimivuuden.

  1. Vesimittarien lukeminen

Ovatko vesimittarit aidosti etäluettavia ja vai vaatiiko lukeminen työvoimaa? Kuinka usein mittarit luetaan ja onko asukkaalla tai isännöitsijällä aina pääsy viimeisimpiin tietoihin? Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle olisi vedestä perittävän korvauksen perinnän yhteydessä annettava tiedot laskutuksen perusteena olevasta veden mitatusta kulutuksesta ja muista laskutuksen määräytymisen perusteista. Kun vedenmittausdata on saatavissa helposti pilvipalvelun, huoneistonäytön tai mobiilisovelluksen kautta, säästävät niin asukas, isännöitsijä ja taloyhtiö aikaa ja rahaa.

  1. Vesimittarien huolto

Osa valmistajista ilmoittaa vesimittarien käyttöiän vuosissa, osa litroissa, ja osa kertoo järjestelmän olevan huoltovapaa. Selvitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi sinun taloyhtiössäsi. Entä kuinka järjestelmän huolto tehdään: pitääkö koko järjestelmä uusia säännöllisesti vai onnistuuko huolto tarvittaessa ja yksittäiset osat vaihtamalla?

  1. Vedenmittausjärjestelmän automatisoidut ominaisuudet

Automatisoidut ominaisuudet synnyttävät sekä suoria että välillisiä säästöjä. Automatisoidut ominaisuudet tekevät vedenmittausjärjestelmästä helpon ja turvallisen: vuotohälytysten yhdistyminen suoraan huoltoyhtiölle, vikailmoitukset, datan kerääntyminen ja vesilaskutus ovat esimerkkejä älykkään järjestelmän hyödyistä. Huoneistokohtainen vedenmittaus on ainoa oikeudenmukainen tapa hoitaa vesilaskutusta. Se on myös ainoa tapa, jolla asukkaat ja omistajat saavat vedenmittausjärjestelmään sijoittamansa rahan poikimaan.

  1. Vedenmittausjärjestelmän käyttöönottotarkastus

Lain mukaan valmistajan vastuulla on vain se, että mittari täyttää vaatimukset ennen käyttöönottoa ja asennusohje on asianmukainen. Ota selvää, kuuluuko järjestelmän toimitukseen laadun ja toimivuuden varmistava käyttöönottotarkastus.

 

”Järjestelmän todellinen hinta on todellakin eri asia
kuin laitteiston ja asennuksen kertakustannus.”

 

Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija Verto kokosi avuksesi Vedenmittausjärjestelmän ostajan oppaan. Vedenmittausjärjestelmän ostajan oppaassa on kuusi aihealuetta: hinta, teknologia, asennus, vedenmittausdata, taloyhtiön strategia ja palvelun tarjoaja. Kattava ja selkeä opas auttaa huomioimaan kaikki elinkaarikustannukseen ja käyttömukavuuteen vaikuttavat näkökulmat.

Lataa maksuton Ostajan opas

 

Verto on Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija, palveluntarjoaja ja vedenmittausjärjestelmien valmistaja yli 35 vuoden kokemuksella.

Jätä kommentti

*

*