Seitsemän professoria esittelee videoilla omaa alaansa ja tutkimustaan

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun uudet vakinaistetut professorit esittäytyivät verkossa kertoen omasta toimialastaan. Tässä yhteydessä myös professori…

Caverion ja Metropolia Ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään

Caverion ja Metropolia Ammattikorkeakoulu viitoittavat tulevaa yhteistyötään uudella kumppanuuteen perustuvalla työelämäyhteistyösopimuksella.

Talotekniikka-alan yhteisponnistus päätökseen – oma professuuri Tampereelle

TkT Piia Sormunen on nimitetty talotekniikan Industry Professor -tehtävään Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekuntaan.

Tutkimus: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa rakennusten mikrobikasvuun?

Kuinka ilmastonmuutos, rakennusmateriaalit ja suunnitteluratkaisut vaikuttavat rakennettuun ympäristöön ja sisäilman laatuun sekä asumisterveyteen vaikuttaviin mikroskooppisiin organismeihin?

Väitös: Nuoret insinöörit eivät juuri mieti työnantajan odotuksia: ”jos en saa vaihtelua, lähden”

"Mitä hyötyä tästä on minulle?" - kysymys kuvaa väitöksen mukaan hyvin nuorten insinöörien mietteitä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työnantajaa kohtaan.

Väitös: Verkkourakointiyhtiöt kannattavuuskriisissä – verkkoyhtiöiden ostovoima on ylivoimaista

DI Aappo Kontun tuotantotalouden väitöskirjatutkimuksen mukaan sähkö- ja televerkkoalan teolliset palveluyritykset ovat ajautuneet kannattavuuskriisiin.

Onnisen ja Insinööriliiton yhteistyö vie insinöörit kouluvierailuille

Insinööriliiton ja Onnisen yhteinen Insinööri käy koulua -hanke tuo kouluihin matematiikan iloa ja tekniikan lumoa.

Lisäpätevyyttä uralle TAMKin talotekniikan ylemmästä tutkinto-ohjelmasta

Rakennusalan yritykset ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat toimijat tarvitsevat lisää talotekniikan alan osaajia ja kehittäjiä.

Assemblin Academysta kokemuksia ja kehittämisprojekteja

Assemblin-konsernissa lanseerattiin vuonna 2018 oma sisäinen koulutusohjelma, Assemblin Academy.

Talotekniikan YAMK-koulutusta Oulussa

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on syksyn 2019 yhteishaussa tarjolla kaksi uutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa talotekniikan koulutusta.…